2023-11-17 05:30Pressmeddelande

Smart fjärrvärmestyrning med AI sparar miljoner kronor årligen

Södra Latins gymnasium, en av 160 AI-styrda fastigheter som minskar belastning och utgifter.Södra Latins gymnasium, en av 160 AI-styrda fastigheter som minskar belastning och utgifter.

Sedan årsskiftet har uppvärmningen med fjärrvärme på SISAB:s AI-skolor styrts smartare och på ett mer dynamiskt sätt än tidigare genom AI-systemet SOLIDA. Syftet, är att minska effektanvändningen av fjärrvärme under kalla dagar för att inte belasta fjärrvärmenätet i onödan, effektivisera energianvändningen och minska kostnaderna.

– Genom sitt ledande arbete med AI sparar SISAB miljontals kronor årligen samtidigt som energianvändningen effektiviseras. Det är pengar som istället kan frigöras till viktiga investeringar i våra skolbyggnader och förbättringar av elevernas skolmiljö. Det är bra för stadens klimatarbete och för Stockholms alla elever och lärare, säger Emilia Bjuggren (S), skolborgarråd i Stockholm.

Det nya arbetssättet påbörjades för ett år sedan och nu kan vi se resultatet: SISAB har kunnat minska fjärrvärmekostnaderna för 2023 med 5,5 miljoner kronor genom att välja en egen vald effekt på 160 skolor och förskolor. Erica Eriksson, driftsamordnare energi på SISAB, förklarar hur AI-styrningen fungerar: 

– Vi ger byggnaden en energibudget varje dygn, en storlek på hur mycket energi den får använda under 24 timmar. AI-systemet SOLIDA kan prognosera behoven både utifrån energi och inomhusklimat 48 timmar framåt. Det gör att om det närmar sig kvällen och prognosen säger att morgondagen kommer bli mycket kall med stort uppvärmningsbehov så kommer SOLIDA öka uppvärmningen redan under kvällen. Så länge det finns utrymme kvar i energibudgeten. Det gör att vi här och nu använder mer än det faktiska energibehovet, men leder till att vi inte går över den satta energibudgeten under den kalla morgondagen. Vi använder samma mängd energi, om inte mindre, men minskar höga effekttoppar då vi fördelar energianvändningen mer jämnt över dygnen.

 Hur påverkas inomhusklimatet av AI-styrningen? Märker elever och personal någon skillnad?
– Nej, det är ytterligare en poäng med styrningen. Genom prognoserna så kan vi öka effekten vid rätt tillfälle, till en lägre kostnad, för att verksamheten ska få ett bra inomhusklimat hela dagen, säger Erica Eriksson.

 Vad är avgörande för att SISAB ska kunna utveckla och utöka den här metoden?
– Det är viktigt att det i energibolagens prismodeller finns incitament till att använda energin på ett effektivt sätt utifrån nätets förutsättningar för att skapa samarbete mellan användare och leverantör. Vilket är vad vi utnyttjar nu med styrningen.

Planen för 2024 är att använda samma metod och sätta ett effekttak på över 200 skolor vilket leder till en beräknad kostnadseffektivisering på över 9 miljoner kronor, utan att det påverkar inomhusklimatet. Pengar som SISAB istället kan investera i sina drygt 600 skolfastigheter.

Emilia Bjuggren (S), skolborgarråd i Stockholms kommun.

Emilia Bjuggren (S), skolborgarråd i Stockholms kommun.

Erica Eriksson, driftsamordnare energi på SISAB.

Erica Eriksson, driftsamordnare energi på SISAB.

 Om SISAB

SISAB, Skolfastigheter i Stockholm AB, är ett kommunalt bolag inom koncernen Stockholm Stadshus AB. Vår målsättning är att erbjuda utbildningsmiljöer med kvalitet, sund ekonomi och långsiktig miljöhänsyn. Bolaget äger 600 förskolor, grundskolor och gymnasier i Stockholm, från Kista i norr till Farsta i söder. Totalt äger och förvaltar SISAB cirka 1,8 miljoner kvadratmeter, där mer än 200 000 människor vistas dagligen.