2020-05-06 05:05Pressmeddelande

SISAB:s nya HR-chef

Karren Fells, HR-chef på SISAB.Karren Fells, HR-chef på SISAB. Foto: Thomas Pella Bergsell

Nytt jobb, ny i ledningsgruppen och i en väldigt ovanlig situation. Karren Fells kliver in på SISAB när alla är på distans och får direkt en viktig roll i en pågående pandemi, men hon har en tydlig riktning.

– Det är viktigt att klara av att navigera sig igenom krisen med medarbetare i fokus och att värderingarna används som kompass vid vägval och beslut. Att ha en pågående dialog och kommunikation med fokus på både kris och morgondag är viktiga faktorer för att gå stärkta ur den här krisen, säger hon.

 

Karren Fells kommer närmast från rollen som HR-chef på arbetsgivarorganisationen Almega och innan dess en nästan 25 års utvecklingsresa inom resekoncernen Ving-gruppen där hon arbetade som HR-direktör de sista åren. Med erfarenheter från både den privata sfären och organisationsvärlden börjar hon nu på det kommunalt ägda bolaget SISAB, en av Sveriges större fastighetsägare.

– Det finns många likheter mellan de olika verksamheterna som jag kommer ifrån och SISAB. Här ser jag fram emot att också få samarbeta med de olika bolagen och förvaltningarna som finns inom Stockholms stad. Det ska bli spännande att få arbeta inom en sådan stor organisation och med viktiga frågor, som skapar samhällsnytta, säger Karren Fells.

 

Friskaste företaget i länet

 

SISAB:s HR-avdelning har bland annat arbetat mycket med kultur, värderingsfrågor och lagt stort fokus på hälsofrämjande insatser. Framgångsrikt nog för att utses till Stockholms läns friskaste bolag 2019. Hur ser Karren på framtida HR-frågor på SISAB?

– SISAB har gjort en fantastisk utvecklingsresa där jag ser fram emot att få bidra i den fortsatta resan framåt. Jag ska, tillsammans med HR avdelningen, medarbetare och ledare fortsätta utvecklingsarbetet med att SISAB är en attraktiv organisation och arbetsplats i framkant för dagens och morgondagens medarbetare, ledare och övriga intressenter. Medarbetare som utvecklas, utvecklar verksamheten och därför är också kompetensutvecklingsinsatser på agendan.

 

Just nu arbetar SISAB på distans och Karren som började 4 maj fick en ovanlig start på sitt nya jobb när hon möttes av ett nästan helt tomt kontor. Några få kollegor var på plats, och hon tycker att hon fått ett professionellt, varmt och välkomnande mottagande.

– Vi är väldigt glada att Karren börjar hos oss och att hon delar våra värderingar. Hon har helt rätt bakgrund för att hjälpa SISAB att klara sitt viktiga uppdrag att förvalta och skapa nya elevplatser för Stockholms yngsta invånare, säger Claes Magnusson, vd för SISAB.


Om SISAB

SISAB, Skolfastigheter i Stockholm AB, är ett kommunalt bolag inom koncernen Stockholm Stadshus AB. Vår målsättning är att erbjuda utbildningsmiljöer med kvalitet, sund ekonomi och långsiktig miljöhänsyn. Bolaget äger 600 förskolor, grundskolor och gymnasier i Stockholm, från Kista i norr till Farsta i söder. Totalt äger och förvaltar SISAB cirka 1,8 miljoner kvadratmeter, där mer än 200 000 människor vistas dagligen.


Kontaktpersoner

Kommunikationschef
Thomas Pella Bergsell