2021-04-27 09:14Pressmeddelande

SISAB – Friskaste företaget två år i rad

Claes Magnusson tar emot diplom och blommor vid den digitala nomineringen.Claes Magnusson tar emot diplom och blommor vid den digitala nomineringen. FOTO: Feelgood

SISAB har som första bolag någonsin lyckats bli nominerade till Sveriges Friskaste Företag en andra gång.
– Att Feelgood nominerar SISAB igen och särskilt i år känns fantastiskt. Mitt under en pandemi har medarbetarna på SISAB gjort så mycket för varandra för att vi alla ska må bättre. Denna nominering betyder oerhört mycket för oss alla, säger Claes Magnusson, VD för SISAB.

Fokus på arbetsmiljö och hälsa har krokat arm med arbetet att få den ordinarie verksamheten att fungera även under en pandemi. SISAB ställde ifjol snabbt om till att arbeta på distans och förstod också att hålla humöret och hälsan uppe var minst lika viktigt som att fortsätta leverera Sveriges bästa utbildningsmiljöer och förvalta Stockholms skolor och förskolor.

– Vi har arbetat systematiskt för att se till att arbetsmiljön på distans fungerar. Kollegorna har kört ut skärmar och stolar för att underlätta hemmaarbetet. Engagemanget har varit enormt och det har verkligen gjort omställningen lättare. Samtidigt har saknaden efter arbetskamraterna varit stor men ännu större har uppfinningsrikedomen varit. På distans och med digitala hjälpmedel har kollegorna kunnat erbjuda varandra allt från yogapass, bokcirklar, promenader, gruppträning och quizkvällar. säger Claes Magnusson.

Främst är det medarbeterna i de interna arbetsgrupperna HÄLSAB och Värderingsgruppen som sett till att SISAB rör på sig och att bland annat nya kollegor får en chans att komma in i gemenskapen via till exempel digitala luncher. Målet har varit att erbjuda något för alla och att anpassa och utveckla verksamheten och aktiviteterna ju mer vi lär oss av arbeta och leva under en pandemi.

 Feelgoods motivering till varför SISAB är en finalist i år igen:

För SISAB, Skolfastigheter i Stockholm AB, är företagets värderingar viktiga. Genom ett aktivt arbete med värderingsgrupp och ambassadörer blir värderingarna en naturlig del av vardagen. Arbetsmiljöarbetet är strukturerat och systematiskt, väl förankrat i både medarbetarskap och ledarskap. Med regelbundna pulsmätningar undersöks såväl nuläge som framtidsvisioner. Hållbart arbetsliv är en grundpelare som bland annat stöttas av anpassningsbara arbetstider och företagshälsovård. Genom gemensamma träningsaktiviteter har SISAB lyckats göra rörelse roligt och lättillgängligt för hela organisationen. Därför är SISAB, Skolfastigheter i Stockholm AB, en av finalisterna i Sveriges friskaste företag 2020.

Vinnaren av de sex nominerade företagen tillkännages i maj.

 Om SISAB

SISAB, Skolfastigheter i Stockholm AB, är ett kommunalt bolag inom koncernen Stockholm Stadshus AB. Vår målsättning är att erbjuda utbildningsmiljöer med kvalitet, sund ekonomi och långsiktig miljöhänsyn. Bolaget äger 600 förskolor, grundskolor och gymnasier i Stockholm, från Kista i norr till Farsta i söder. Totalt äger och förvaltar SISAB cirka 1,8 miljoner kvadratmeter, där mer än 200 000 människor vistas dagligen.


Kontaktpersoner

Kommunikationschef
Thomas Pella Bergsell