2019-01-10 15:00Pressmeddelande

Science Park-bolaget Convergo uppköpta av börsbolaget BIMobject

Convergo, som under tiden ingick i Science Parks inkubatorprogram, tog i mars 2017 in kapital från Speed Capital, Science Parks såddkapitalbolag. Nu köps bolaget upp av det globala IT-bolaget BIMobject AB och Speed Capital säljer sitt innehav.

Convergo är en konverteringstjänst som hjälper tillverkare att konvertera sitt produktunderlag till en så kallad BIM-modell (Byggnads- och Informationsmodellering). Modellen kan användas av både arkitekter och konstruktörer i flera sorters projekt inom byggnation och anläggning.

Convergo arbetar med ett 50-tal starka nordiska och europeiska varumärken som genom förvärvet får tillgång till BIMobjects hela tjänsteportfölj och en global marknadsplats. Det innebär att Convergos kunder, exempelvis Vitra AG, Oras Group och DEDON, framöver kommer få möjligheten att nå ut till över en miljon användare såsom arkitekter, byggbolag och designers. Convergo kommer att fortsätta verksamheten under eget varumärke men med tillgång till BIMobjects olika verktyg.

– Convergo har varit mycket framgångsrika att lokalt attrahera och skapa värden för tillverkare med stark position på den nordiska marknaden. Genom förvärvet så öppnar vi dörren till en global marknad för Convergos kunder, och vässar på så sätt BIMobjects, Convergos och tillverkarnas erbjudande, säger Carl Silbersky, Senior Vice President Corporate Development på BIMobject i ett pressmeddelande.

– Vi är mycket stolta över att bli en del av BIMobject och genom detta även kunna erbjuda våra kunder ett bredare utbud av tjänster och ytterligare mervärden. Vi är idag ett mindre bolag, men behovet av konvertering till BIM-objekt är stort och BIMobjects verktyg underlättar arbetet samtidigt som BIMobject Cloud innebär en enorm marknadspotential för våra kunder. Vi ser tydligt att både produkttillverkare och användare av BIM-objekt efterfrågar ökad tillgång till varandra, säger Carl-Johan Lundberg, VD på Convergo.

– När vi investerade i Convergo för knappt två år sedan såg vi den växande marknaden och deras potential i att nå ut internationellt. Det är därför extra glädjande att Convergo nu förvärvas av en av de stora aktörerna på marknaden, vilket möjliggör en fortsatt spännande resa för bolaget, säger Lovisa Skyborn, ansvarig för Speed Capital.

För mer information, kontakta:
Carl-Johan Lundberg, VD, Convergo
cjl@convergo.se
073-089 44 12

Henrik C. Strand, Marknadschef, Convergo
hcs@convergo.se
070-786 52 53


Om Science Park

Science Park finns med affärsutvecklare och kreativa kontors- och mötesmiljöer på tretton orter i Jönköpings län. Genom att bidra till start och utveckling av fler framgångsrika företag är vi med och skapar Sveriges hetaste företagarregion 2025.