2017-03-16 11:11Pressmeddelande

Convergo tar in kapital och tecknar miljonavtal med Sveriges Branschförening för storkökleverantörer

null

Inkubatorsbolaget Convergo tar in kapital från Speed Capital, Science Parks såddkapitalbolag. Dessutom skriver Convergo på ett RAM-avtal med Sveriges Branschförening för storkökleverantörer värt cirka 9 miljoner.

Nu har Convergo och Sveriges Branschförening för storkökleverantörer (BFS) förhandlat fram ett RAM-avtal för över 40 svenska producenter inom storkök. BSF, som representerar Sveriges ledande storkökstillverkare, har en samlad omsättning på över 2,5 miljarder. Convergo kommer att bistå medlemsföretagen både med att ta fram BIM-objekt samt att förvalta dessa under ett specifikt supportavtal (CSA).

- Det är roligt att vårt hårda arbete under 2016 nu börjar ge resultat - vi känner att vi ligger rätt i tiden. Det känns nu ännu viktigare att erbjuda våra tjänster till allt fler behövande, det är med andra ord ”Speed to Market” som gäller. Tidigare i månaden fick vi en bryggfinansiering genom Speed Capital och den injektionen ska vi göra bästa möjliga nytta av nu. Jag räknar med att orderklockorna kommer höras mer inom kort, säger Carl-Johan Lundberg, VD och grundare av Convergo.

Lovisa Skyborn som är ansvarig för Speed Capital delar denna positiva framtidssyn.

-Det känns bra att vara med och stötta ett bolag som verkar på en spännande och växande marknad. Vi tror på teamet bakom Convergo och ser potential för företaget att växa internationellt, säger Lovisa.

Om Convergo
Convergo är en konverteringstjänst som hjälper tillverkare att konvertera sitt produktunderlag till en så kallad BIM-modell (Byggnads- och Informationsmodellering). Modellen kan användas av både arkitekter och konstruktörer i flera sorters projekt inom byggnation och anläggning. Convergo är ett av Science Parks inkubatorsföretag. 

Science Park Jönköping - gör något stort med dina idéer

Science Park finns med affärsutvecklare och kreativa kontors- och mötesmiljöer på tretton orter i Jönköpings län. Genom att bidra till start och utveckling av fler framgångsrika företag är vi med och skapar Sveriges hetaste företagarregion 2025.


Om Science Park

Vi arbetar aktivt och engagerat med att hjälpa ditt företag hitta rätt affärsmodell, team, förutsättningar för internationell expansion och kapital för tillväxt. Science Park finns med affärsutvecklare och kreativa mötesmiljöer på tretton orter i Jönköpings län. Genom att bidra till start och utveckling av fler framgångsrika företag är vi med och skapar Sveriges hetaste företagarregion 2025.


Kontaktperson

Maria Göransdotter Marklund
Kommunikations- och varumärkesansvarig
Maria Göransdotter Marklund
Marknadsföring, kommunikation och varumärke
Linda Pålsson
Chef community & kunskap
Linda Pålsson
Gustav Österström
VD Spectria Invest
Gustav Österström
Fredrik Göransson
Ansvarig Science Park i Jönköpings Län
Fredrik Göransson
Martin Harbäck
Affärsutvecklare och verksamhetscontroller
Martin Harbäck