2020-10-26 13:13Pressmeddelande

Sámi Giellagáldu har valt styrelseordförande

Sámi Giellagáldu är finska, norska och svenska sametingens gemensamma samnordiska expertorgan för samiska språkfrågor. Syftet med Sámi Giellagáldu är att bevara, värna och utveckla det kulturarv som samiska skriftspråk och muntliga språk representerar. I praktiken är det norska Sametinget som leder Sámi Giellagáldus verksamhet. Sámi Giellagáldus styrelse är nu vald, och man har utsett styrelseordförande och vice styrelseordförande. Sámi Giellagáldu leds av en styrelse där de tre sametingen har likvärdig representation.

Sámi Giellagáldus styrelse:                               

Ole Henrik Magga                                                 ersättare: Raimo Valle

Tauno Ljetoff                                                         ersättare: Neeta Jääskö

Sig-Britt Persson                                                   ersättare: Karin Rensberg Ripa

Mikael Svonni                                                        ersättare: Per-Eric Kuoljok

Magreta Sara                                                         ersättare: Klemetti Näkkäläjärvi

Ann-Mari Thomassen                                           ersättare: Maja-Lisa Kappfjell

Styrelseordförande: Ole Henrik Magga

Vice styrelseordförande: Tauno Ljetoff och Sig-Britt Persson

Sámi Giellagáldus styrelse väljs för fyra år, 2020-2023. Styrelseordförandes och viceordförandens mandatperiod är på ett och ett halvt år, därefter utses en ny ordförande och viceordföranden för styrelsen. 

 Kontakt:

Sametinget Finland, Pia Ruotsala-Kangasniemi, +358 40 726 2688

Sametinget Norge, Inger Marit Eira Åhrén, +47 971 29 744

Sametinget Sverige, Anita Kitok, +46(0)73-049 41 04

PRD: Sámi Giellagáldu stivrajođiheaddji válljejuvvon

Sámi Giellagaldu stivra lea dál nammaduvvon, ja stivra lea válljen jođiheaddji ja nubbinjođiheddjiid. Sámi Giellagáldu lea Suoma, Norgga ja Ruoŧa beale sámedikkiid oktasaš davviriikalaš fágaorgána sámi giellaáššiin. Sámi Giellagáldu ulbmilin lea suodjalit, gáhttet ja ovddidit kulturárbbi nugo sámi čállingielaid ja hupmangielaid. Norgga Sámediggi hálddaša geavatlaččat Sámi Giellagáldu doaimmaheami.

Sámi Giellagáldu jođiha stivra mas golmma sámedikkis lea ovtta mađe ovddastus.

Sámi Giellagáldu stivra:                                      

Ole Henrik Magga                                                   várreláhttu: Raimo Valle

Tauno Ljetoff                                                            várreláhttu: Neeta Jääskö
Sig-Britt Persson                                                      várreláhttu: Karin Rensberg Ripa

Mikael Svonni                                                           várreláhttu: Per-Eric Kuoljok

Magreta Sara                                                            várreláhttu: Klemetti Näkkäläjärvi

Ann-Mari Thomassen                                            várreláhttu: Maja-Lisa Kappfjell

Stivrra jođiheaddji: Ole Henrik Magga

Nubbinjođiheaddjit: Tauno Ljetoff ja Sig-Britt Persson

Sámi Giellagáldu stivra lea válljejuvvon njeallje jahkái, 2020-2023. Stivrra jođiheaddji ja nubbinjođiheddjiid doaibmanáigodat lea beannot jahki, dasto válljejuvvo ođđa jođiheaddji ja nubbinjođiheaddjit.

Lassidieđuid addet:

Sámediggi Suoma bealde, Pia Ruotsala-Kangasniemi, +358 40 726 2688

Sámediggi Norgga bealde, Inger Marit Eira Åhrén, +47 971 29 744

Sámediggi Ruoŧa bealde, Anita Kitok, +46(0)73-049 41 04


Om Sametinget

Sametinget är både ett folkvalt organ och en statlig myndighet under regeringen. Det övergripande uppdraget är att bevaka samiska frågor och verka för en levande samisk kultur. De 31 ledamöterna i plenum utses genom allmänna val vart fjärde år. På Sametingets kansli arbetar ett 50-tal tjänstemän. Huvudkansliet finns i Kiruna. Lokalkontor finns i Jokkmokk, Tärnaby och Östersund.