2018-01-25 11:55Pressmeddelande

Sametingets styrelseordförande kommenterar Girjasdomen

Styrelseordförande Fotograf/Källa: Marie Birkl, Pressbild från SametingetStyrelseordförande Fotograf/Källa: Marie Birkl, Pressbild från Sametinget

Sametingets styrelseordförande Per-Olof Nutti har fått smälta domen i Girjasmålet. Han är dock kluven; både fundersam och lättad samtidigt.

 

- Domen har i vart fall klarlagt att Girjas sameby har bättre rätt än staten till småviltsjakt och fiske på sina områden, men de fick inte ensamrätt så som samebyn åberopat. Domen undanröjer tingsrättens utslag om en samisk ensamrätt och konstaterar samtidigt att upplåtelsepolitiken inte är grundlagsstridig.

- Samebyn har bättre rätt än staten men samtidigt har domstolen i praktiken bollat tillbaka frågan om samers rätt till Sveriges politiker, och frågan är hur gärna de vill ta den här bollen? Hittills har det ju inte hänt så mycket i svensk samepolitik, det är ju därför samer tvingas pröva saker juridiskt. 

Att frågan om rätten till jakt och fiske inom Girjas sameby blivit föremål för rättsprövning beror på att Sveriges Riksdag länge blockerat förändringar i samepolitiken – framförallt när det gäller frågor som rör rennäringslagstiftningen och frågor kopplade till renbete, jakt, fiske och rätten till land och vatten. När den politiska vägen varit stängd har samerna ansett sig vara tvingade att pröva saken juridiskt. Rättsprocesser som Skattefjällsmålet, Nordmalingsmålet m fl är exempel på denna utveckling.

Per-Olof Nutti hoppas att debatten ska hålla sig inom anständiga gränser. Ingen är betjänt av överdrifter och fantasifulla hotbilder.

- Den här domen säger inte så mycket egentligen. Jag är osäker på innehållet och konsekvenserna av domen om ingen av parterna överklagar domen till Högsta Domstolen. En bra indikation på JK:s värdering av domen är nog om JK överklagar eller inte.

- Det här är nu en fråga för oss samepolitiker att ta med oss. Vi måste ta en diskussion med kulturminister Alice Bah Kuhnke till att börja med. Vi kommer att träffa henne vid flera tillfällen framöver, bland annat i Staare/Östersund den 6 februari.

- Förmodligen kommer Girjas-målet slutligen avgöras i Högsta domstolen och så småningom resultera i en förändrad svensk samepolitik, avslutar Per-Olof Nutti, styrelseordförande i Sametinget.

Kontakt:

Per-Olof Nutti
Sametingets styrelseordförande

Tel. 070-376 31 12


Om Sametinget

Sametinget är både ett folkvalt organ och en statlig myndighet under regeringen. Det övergripande uppdraget är att bevaka samiska frågor och verka för en levande samisk kultur. De 31 ledamöterna i plenum utses genom allmänna val vart fjärde år. På Sametingets kansli arbetar ett 50-tal tjänstemän. Huvudkansliet finns i Kiruna. Lokalkontor finns i Jokkmokk, Tärnaby och Östersund.