2019-11-25 11:01Pressmeddelande

Sametingets politiker samlade i Haparanda 25-29 november 2019

Intensiv vecka i Haparanda stadshus

Sametingets politiker samlas just nu i Haparanda. Måndagen den 25 november står partiöverläggningar på agendan och på eftermiddagen kl. 15.30-18.00 pågår ett seminarium om tvångsförflyttning som problemlösning i svensk samepolitik. Det är en fortsättning på det seminarium som hölls i Tärnaby i maj. Den här gången ska ledamöterna få lyssna till forskaren och professorn Patrik Lantto, och till Maj-Doris Rimpi och Per-Eric Kuoljok som delar med sig av sina erfarenheter och minnen. Seminariet leds av Sametingets ordförande/talman Paulus Kuoljok. Seminariet kommer att live-sändas på Sametingets Facebook-sida.

På tisdag inleds förhandlingarna kl. 08.30 och pågår hela dagen. Bland annat ska styrelsens och nämndernas redovisningar läggas fram och det blir budgetdiskussioner inför 2020. Förhandlingarna fortsätter på onsdag förmiddag. Från kl. 9.00 på onsdag i samband med budgetpunkten får även sameallmänheten möjlighet att ställa frågor. På onsdag eftermiddag avbryts plenum och det blir ett seminarium om repatriering med Mikael Jakobsson och Ros-Marie Huuva från Sametingets etiska råd. Forskaren Carl-Gösta Ojala från Uppsala universitet ger oss ett historiskt perspektiv på samiska mänskliga kvarlevor i samlingar och återbegravningsdebatter. Vi får några forskningsetiska betraktelser från Norge med Nils Anfinset och Lene Johannesen. Till sist får vi lyssna på Adriana Aurelius som var projektledare för återbegravningen i Lycksele i somras. Det blir ett arbetspass med samtal om hur Sametinget kan gå vidare, vad politiken kan bidra med och om nationell finansiering.

På torsdagen inleds dagen med allmänpolitisk debatt, då partierna själva väljer vilket ämne de vill tala om. Innan dagen är slut ska motionerna behandlas, bland annat en motion om en folkomröstning om parlamentets placering. Styrelsen har dock föreslagit plenum att avslå motionen, bland annat eftersom Sametinget inte har några regler för folkomröstningar.

Plenumsveckan avslutas på fredagen med en utbildning om jämställdhet med ungdomsorganisationen Sáminuorra, Niejda (en förening för kvinnor) och organisationen Fatta. Det är unga samiska kvinnor som kommit med förslag om utbildningen och som vill att deras syn på jämställdhet ska vägas in i Sametingets arbete. De samiska politikerna representerar även samisk ungdom och samiska barn, vars framtid påverkas av de beslut som sametingspolitikerna fattar. Målet är att Sápmi ska vara fritt från alla former av sexuella övergrepp, trakasserier och våld.


Om Sametinget

Sametinget är både ett folkvalt organ och en statlig myndighet under regeringen. Det övergripande uppdraget är att bevaka samiska frågor och verka för en levande samisk kultur. De 31 ledamöterna i plenum utses genom allmänna val vart fjärde år. På Sametingets kansli arbetar ett 50-tal tjänstemän. Huvudkansliet finns i Kiruna. Lokalkontor finns i Jokkmokk, Tärnaby och Östersund.