2019-02-06 12:21Pressmeddelande

Sametinget inleder urfolkspråkåret 2019 med ett spännande språkseminarium

Sametinget inleder Urfolksspråksåret 2019 med Språkcentrums språkseminarium ”Mijá giella”, som äger rum den 7 februari kl. 13-16 på Ájtte Ája under Jåhkåmåhke márnána /Jokkmokks marknad.

 

Förenta nationerna (FN) har utlyst 2019 som det Internationella året för urfolksspråk – Urfolksspråkåret. Runt om i världen finns ett stort antal urfolk och urfolksspråk, varav de flesta är små hotade språk som riskerar att försvinna. Syftet med urfolksspråkåret är att öka medvetenheten om hur viktiga urfolkens språk är, inte bara för talarna själva, utan för att de bidrar till världens kulturella mångfald. Språk är inte bara ett kommunikationsmedel utan också en bärare av varje persons unika identitet, kulturhistoria, traditioner och minnen.

Seminariet i Jokkmokk vill uppmärksamma Urfolkspråkåret 2019, lyssna till några röster om samiskans situation, hur de samiska språken kan stärkas och föras vidare, och vilka språkliga behov som finns för framtiden.

Lars Miguel Utsi, ordförande i Sametingets språknämnd, inledningstalar under språkseminariet. Han var också nyligen med vid invigningen av Urfolksspråkåret den 28 januari i Paris.

- Urfolksspråkåret ger oss möjlighet att ännu mer synliggöra våra samiska språk, vår språksituation och våra språkrättigheter, säger Lars Miguel Utsi, ordförande i Sametingets språknämnd.

- Vi behöver uppmärksamma omgivningen på vad som behöver göras för att våra språk ska utvecklas och bevaras, poängterar Lars Miguel Utsi.

Språkseminariet innehåller kortare och längre föredrag samt paneldiskussion med fokus på frågeställningar kring hur vi kan stärka samiska språkens ställning och hur vi kan skapa fler samiska språkarenor. Vi vill belysa de samiska språkens behov.

- Vi ser vi fram emot att kunna samla expertis som belyser revitalisering och överföring av de samiska språken. säger Sylvia Sparrock, arbetsledare vid Samiskt språkcentrum.

- Med seminariet vill vi inspirera deltagarna till ökad språkanvändning. Sametinget  välkomnar alla till detta språkseminarium, men det är begränsat antal platser, så det är först till kvarn!

Torsdagen den 7 februari 2019

kl 13.00-16.00

Adress: Ájtte Ája, Jåhkåmåhkke/Jokkmokk

Detta är det första av Sametingets arrangemang under Urfolksspråkåret.

Kontakt:

Sylvia Sparrock, arbetsledare vid Samiskt språkcentrum 070-646 63 99, sylvia.sparrock@sametinget.se

Lars Miguel Utsi, ordförande i Sametingets språknämnd 070-349 29 68, larsmiquel.utsi@sametinget.se

Buerie båeteme/Buerestbåhtieme/Buorisboahtem/Buresboahtin/Välkommen!

Länk till Urfolksspråkårets hemsida: https://en.iyil2019.org/ 


Om Sametinget

Sametinget är både ett folkvalt organ och en statlig myndighet under regeringen. Det övergripande uppdraget är att bevaka samiska frågor och verka för en levande samisk kultur. De 31 ledamöterna i plenum utses genom allmänna val vart fjärde år. På Sametingets kansli arbetar ett 50-tal tjänstemän. Huvudkansliet finns i Kiruna. Lokalkontor finns i Jokkmokk, Tärnaby och Östersund.