2018-11-02 12:22Pressmeddelande

Sametinget i Örnsköldsvik 19-21 februari 2019

Sametingets ordförande Fotograf/Källa: Marie EnokssonSametingets ordförande Fotograf/Källa: Marie Enoksson

Sametingets folkvalda församling håller årets första plenum i Orrestaare/Örnsköldsvik på Arken konferens under vecka 8. Det passar väldigt bra eftersom kommunen från den 1 februari har blivit förvaltningskommun för samiska.

 

Paulus Kuoljok är ordförande för Sametinget och den som leder plenums möten tillsammans med vice ordförande Åsa Blind.

- Jag ser fram emot att besöka Orrestaare och tillsammans med övriga ledamöter synliggöra samerna i denna del av landet, säger Paulus Kuoljok.

En stor fråga på dagordningen när Sametingets politiska organ samlas, är förstås beslutet om var en framtida parlamentsbyggnad för Sametinget ska placeras. Det står mellan Kiruna, Östersund och Vilhelmina.

- Vi har en gedigen utredning gjord av PWC med jämförelser mellan dessa tre kommuner som beslutsunderlag. Frågan är bara vad som till sist kommer att fälla avgörandet? Ett samiskt parlament är en stor symbolfråga och det är många kommuner som kämpat om att få byggnaden och arbetstillfällena till sig, säger Sametingets ordförande Paulus Kuoljok.

Plenum inleds på tisdag morgon klockan 8.30. På onsdag förmiddag kl. 8.30-12.00 har vi en allmänpolitisk debatt, som Sametingets ledamöter kommer att använda sig av för att lyfta fram sina viktigaste frågor och profilera sig för sina väljare. Det innebär att det blir utrymme för att debattera en mängd olika teman som engagerar samerna ute i landet. Klockan 13 på onsdagen finns tillfälle för sameallmänheten att ställa frågor till politikerna.

- Jag har varit bekymrad över det politiska dödläge som varit inom svensk politik, förklarar Sametingets ordförande Paulus Kuoljok. Det har även blockerat det samepolitiska arbetet. Men nu när vi har en regering i Sverige och en ny minister för samiska frågor, så hoppas jag på en ordentlig rivstart!

Mötena är offentliga. Läs mer och hitta program samt handlingar här: https://www.sametinget.se/plenum

Tips! SVT Sápmi/Sameradion webbutsänder från plenum.

Tid: 19-21 februari, kl. 8.30-18
Plats: Arken konferens, Örnsköldsvik

Kontakt:

Paulus Kuoljok
Sametingets ordförande/talman
070-322 83 01
paulus.kuoljok@sametinget.se

Marie Enoksson
Kommunikatör
070-310 09 94
marie.enoksson@sametinget.se


Om Sametinget

Sametinget är både ett folkvalt organ och en statlig myndighet under regeringen. Det övergripande uppdraget är att bevaka samiska frågor och verka för en levande samisk kultur. De 31 ledamöterna i plenum utses genom allmänna val vart fjärde år. På Sametingets kansli arbetar ett 50-tal tjänstemän. Huvudkansliet finns i Kiruna. Lokalkontor finns i Jokkmokk, Tärnaby och Östersund.