2018-11-09 12:07Pressmeddelande

Sametinget håller plenum i Storforsen och firar 25-årsjubileum

Sametingets ledamöter samlas till årets tredje och sista plenum i Storforsen, Vidsel den 12-16 november 2018. Samtidigt passar man på att fira att det är 25 år sedan Sametinget inrättades i Sverige. Plenum ska inte fatta beslut om några stora frågor under detta plenum. Däremot ska några kommande utredningar presenteras i seminarieform, bl a om skogssamerna, parlamentsbyggnaden och sametingsvalet.

 

Det första seminariet äger rum på måndag 12 november kl. 13. Det handlar om skogssamerna förr, nu och i framtiden. Historiker Bertil Marklund som skrivit den första avhandlingen om skogssamer, kommer att föreläsa om skogssamerna ur ett urfolksperspektiv. Professor emeritus Olavi Korhonen fortsätter med samiska varieteter i det skogssamiska området. Arkeologen Gunilla Larssons föredrag heter ”Spåren efter en oskriven historia”.

PWC har tidigare fått i uppdrag att göra en oberoende utredning för att jämföra de tre kvarvarande förslagen till placering av Sametingets parlamentsbyggnad. De orter som jämförts med varandra ur olika perspektiv är Östersund, Vilhelmina och Kiruna. Plenum får en muntlig föredragning av en rapport som kommer att inlämnas innan jul. Sametinget förväntas fatta det slutgiltiga beslutet på plenum i februari. PWC redogör för sin utredning kl. 14 på tisdag 13 november.

Ett seminarium initierat av Sametingets valnämnd hålls kl. 15.30 på tisdag eftermiddag. Valnämndens ordförande Per Mikael Utsi kommer att redogöra för regeringens promemoria och valnämndens förslag att förbättra möjligheterna att rösta vid sametingsvalet.

Paulus Kuoljok, Sametingets ordförande som tillsammans med vice ordförande Åsa Blindh håller i klubban under plenum, är förväntansfull.

- Det är alltid givande när vi samiska politiker får tillfälle att debattera för oss viktiga frågor. Några av motionerna kommer säkert leda till intensiva diskussioner. Vi har också ett extra ärende om Sametingets budget.
- Sametingets ungdomsråd är på plats och ungdomarna kommer att få ställa frågor till politikerna på torsdag eftermiddag, säger Kuoljok. Det ser jag fram emot!

På onsdag eftermiddag avbryts plenum för lite festligheter med särskilt inbjudna gäster. Först kommer sex samiska konstnärer/slöjdare att hålla korta föredrag om sitt konstnärskap.

- Våra kulturarbetare är viktiga och det är glädjande att få tillfälle att lyssna på dem på det här sättet, säger Paulus Kuoljok.

Innan jubileumsmiddagen blir det konsert med Sápmis senaste stjärnskott; Elin Teilus med band. Under middagen underhåller Pia-Maria Holmgren Labba och Torbjörn Doj.

För program, fullständig föredragningslista och handlingar, se www.sametinget.se/plenum

Kontakt

Paulus Kuoljok, ordförande (talman)
070-322 83 01, paulus.kuoljok@sametinget.se

Marie Enoksson, kommunikatör
070-310 09 94, info@sametinget.se


Om Sametinget

Sametinget är både ett folkvalt organ och en statlig myndighet under regeringen. Det övergripande uppdraget är att bevaka samiska frågor och verka för en levande samisk kultur. De 31 ledamöterna i plenum utses genom allmänna val vart fjärde år. På Sametingets kansli arbetar ett 50-tal tjänstemän. Huvudkansliet finns i Kiruna. Lokalkontor finns i Jokkmokk, Tärnaby och Östersund.