2018-06-13 11:04Pressmeddelande

Jämställdhetsfrågor och #metoo viktiga för Sametinget

#metoo fortsätter att skapa rubriker. Förra året kom en tabu-belagd fråga plötsligt upp på många bord och lavinen verkar inte gå att stoppa. Frågan om sexuella trakasserier och övergrepp är aktuell även i det samiska samhället. Det är ett ämne som Sametingets styrelse nu tar på fullaste allvar.

 

- Mäns våld mot kvinnor är ett världsomfattande jämställdhetsproblem, säger Sametingets styrelseordförande Per-Olof Nutti. Det samiska samhället är tyvärr inget undantag. Vi inser att vi behöver agera för att öka kunskaperna och bidra till att förbättra situationen för de samiska kvinnorna.

- Vi vill gärna tro att vi är jämställda. Men vi kan inte skydda förövarna och nonchalera dem som säger sig varit utsatta för våld och sexuella övergrepp. Frågorna är mer aktuella än någonsin och vi inser med all önskvärd tydlighet att även vi måste jobba mer med dessa frågor, säger Marita Stinnerbom, ledamot i Sametingets styrelse.

- Det finns ingen växtkraft i ett samhälle som förtrycker och misskrediterar kvinnor. Vi kan inte längre blunda för sexuella trakasserier, övergrepp och våld. Samiska kvinnor som vågar berätta vad de varit med om, behöver bli trodda och få hjälp att hantera trauman, förklarar Per-Olof Nutti.

Många män är antingen omedvetna om problemen eller struntar i dem. Det är uppenbart att även män behöver hjälp. Vi måste alla reagera när vi ser och hör handlingar och attityder som inte är okej.  För att verkligen förändra det samiska samhället måste vi kunna prata med varandra i ett normalt tonläge och vi behöver öka våra kunskaper i ämnet. Därför behöver vi göra särskilda satsningar.

Sametingets styrelse välkomnar ungdomsorganisationerna Saminuorras och Niejdas initiativ att bjuda in Sametingets ledamöter till ett utbildningsseminarium. Det är rätt att vi behöver lyssna och bli mer medvetna i vårt arbete för ett mer jämställt Sápmi.

Sametingets styrelse har nyligen träffat kultur- och demokratiminister Alica Bah Kuhnke för att specifikt lyfta jämställdhetsfrågor. Nu planerar man konkreta insatser.

- Sametinget har ett jämställdhetsprogram som antagits i stor enighet. Nu är det dags att göra verkstad och inte blunda för de problem som faktiskt finns. Men vi måste göra det tillsammans och i god anda, säger Per-Olof Nutti.

Kontakt:

Per-Olof Nutti, styrelseordförande
Tel. 070-376 31 12


Om Sametinget

Sametinget är både ett folkvalt organ och en statlig myndighet under regeringen. Det övergripande uppdraget är att bevaka samiska frågor och verka för en levande samisk kultur. De 31 ledamöterna i plenum utses genom allmänna val vart fjärde år. På Sametingets kansli arbetar ett 50-tal tjänstemän. Huvudkansliet finns i Kiruna. Lokalkontor finns i Jokkmokk, Tärnaby och Östersund.