2018-01-23 11:54Pressmeddelande

Historisk dag för samisk film

Sametingets styrelse och Sametingets kulturnämnd gratulerar filmproducenten och regissören Amanda Kernell, skådespelarna Lene Cecilia Sparrock och Mia Erika Sparrok och filmklipparen Anders Skov till guldbaggepriserna. - En glädjedag för samisk film, säger kulturnämndens ordförande Ingrid Inga.

 

Under 2018 års Guldbaggegala tilldelades Amanda Kernells film Sameblod priset för bästa manuskript, bästa kvinnliga skådespelare, bästa klippning och vann dessutom publikens pris.

- Samiska kulturarbetare, artister och jojkare har under 2017 synliggjort svåra historiska och traumatiska övergrepp och kränkningar av samer genom historien som både griper tag och berör, säger Ingrid Inga, ordförande i Sametingets kulturnämnd.

Amanda Kernells film Sameblod har på ett övertydligt sätt visat Sveriges rasbiologiska historia och synen på samer som en lägre stående ras i förhållande till majoritetsbefolkningen. Samiska skådespelare som Lene Cecilia Sparrok och Mia Erika Sparrok har gjort en enorm insats som varit känslomässigt påfrestande även för dem.

Filmen Sameblod har visat att det är dags för Sverige och regeringen att på allvar ta tag i de rasbiologiska kränkningarna av samer och dess konsekvenser för samer idag. Ett sätt är att tillsätta en sannings- och försoningskommission.

- Vi förväntar oss att en sannings- och försoningskommission ska granska och dokumentera historisk nedvärdering och övergrepp på samer och hur detta påverkar det samiska samhället idag, Vi förväntar oss också att förslag om hur förhållandet mellan det samiska folket och staten ska bli mer jämbördigt och hur förhållandet samer emellan ska kunna stärkas, säger Per-Olof Nutti, Sametingets styrelseordförande.

Avslutningsvis vill Sametinget passa på att framföra att regeringen bör skapa förutsättningar för samisk film att utvecklas genom att främja det samiska filminstitutet – ett gemensamt samiskt filminstitut för samer i de nordiska länderna.

Kontakt:

Ingrid Inga, ordförande för kulturnämnden
070-554 29 99

Per-Olof Nutti, styrelseordförande
070-376 31 12


Om Sametinget

Sametinget är både ett folkvalt organ och en statlig myndighet under regeringen. Det övergripande uppdraget är att bevaka samiska frågor och verka för en levande samisk kultur. De 31 ledamöterna i plenum utses genom allmänna val vart fjärde år. På Sametingets kansli arbetar ett 50-tal tjänstemän. Huvudkansliet finns i Kiruna. Lokalkontor finns i Jokkmokk, Tärnaby och Östersund.