2020-10-16 10:51Pressmeddelande

Digitala språkkvällar under Samisk språkvecka

Nu firar vi Gïelevåhkoe/ Giällavahkkuo/ Giellavahkko/ Giellavahkko/ Giellavahkku - Samisk språkvecka 2020. Vecka 43, den 19-25 oktober, pågår samisk språkvecka. Det är en fortsättning på förra årets satsning och sker över hela Sápmi. Är ni med?

Samiskt språkcentrum arrangerar fem digitala språkkvällar (via Zoom meeting) där samiska är kommunikationsspråket. Kvällarna har olika innehåll och deltagarnas aktiva medverkan är välkommen. Det krävs anmälan på webben i förväg via Medborgarskolan Lycksele, som är samarbetspartner under de digitala språkkvällarna.

- Vi kommer att hålla ett digitalt event för varje samiskt språk där samiska är kommunikationsspråket, säger Sylvia Sparrock arbetsledare på Samiskt språkcentrum.

Under rådande coronatider arrangerar inte Samiskt språkcentrum några fysiska träffar utan nyttjar fördelarna med digitala lösningar. Under varje digital språkkväll kommer inbjudna föreläsare och gäster att tala på sina egna modersmål. På måndag är det pitesamisk och lulesamisk språkkväll, på tisdag sydsamisk, onsdagen är umesamiskans kväll och slutligen hålls nordsamisk språkkväll på torsdag.

- Den digitala lösningen möjliggör för alla att delta på sitt språk, oavsett var man bor. Men detta ger också möjligheten att delta på flera språkträffar och bekanta sig ännu mer med alla de samiska språken. På så sätt blir det också tydligt hur språk kan vara en förenande kraft och stärka den samiska gemenskapen, säger Lars Miguel Utsi, ordförande i Sametingets språknämnd.

Syftet med språkveckan är att synliggöra våra samiska språk inom alla samhällsområden, öka kunskapen om språken samt bidra till att höja språkens status. Sametingen i Sverige, Norge och Finland kommer under denna vecka att ha språkaktiviteter på flera nivåer i samhället. Sociala medier, filmer, trycksaker med mera kommer användas som gör att språkveckan syns och hörs. Sameskolorna, flera förvaltningskommuner, samiska organisationer med flera har också egna arrangemang under språkveckan.

- Vi önskar att våra rika samiska språk skall höras, synas och användas hela veckan och att hashtagsen #giellavahkku2020 #giellavahkko2020 #giällavahkkuo2020 #gïelevåhkoe2020 används under hela veckan i sociala medier! avslutar Ingegerd Vannar arbetsledare på Samiskt språkcentrum.

Program och information

Läs mer på https://www.sametinget.se/sprakvecka.

https://www.facebook.com/events/1101984853578168.

På https://giellavahkku.no/program-2/ finns hela Sápmis digitala evenemang under språkveckan

Använd gärna dessa hashtags på sociala medier.

#giellavahkku2020
#giellavahkko2020
#giällavahkkuo2020
#gïelevåhkoe2020

Kontakt:

Ingegerd Vannar, arbetsledare vid Samiskt språkcentrum, 070- 298 16 61, ingegerd.vannar@sametinget.se

Sylvia Sparrock, arbetsledare vid Samiskt språkcentrum,  070 - 646 63 99, sylvia.sparrock@sametinget.se

Lars Miguel Utsi, ordförande i Sametingets språknämnd och vice styrelseordförande, 070-349 29 68, larsmiguel.utsi@sametinget.se


Om Sametinget

Sametinget är både ett folkvalt organ och en statlig myndighet under regeringen. Det övergripande uppdraget är att bevaka samiska frågor och verka för en levande samisk kultur. De 31 ledamöterna i plenum utses genom allmänna val vart fjärde år. På Sametingets kansli arbetar ett 50-tal tjänstemän. Huvudkansliet finns i Kiruna. Lokalkontor finns i Jokkmokk, Tärnaby och Östersund.