2018-02-06 12:00Pressmeddelande

#DigiGiella18 - Digital teknik hjälper samiskan att växa

Hur kan den digitala tekniken bidra till bevarande, främjande och utveckling av de samiska språken? Det är den röda tråden i språkkonferensen #DigiGiella som hålls under jubileumsveckan i Staare/Östersund. Konferensen arrangeras av Samiskt språkcentrum för tredje året i rad i samarbete med Humlab vid Umeå Universitet, Umeå kommun samt SSR – Svenska Samernas Riksförbund.

 

När?

Start onsdag 7/2 kl. 12.00- slut torsdag 8/2 kl. 13.00

Var?

På Mittuniversitet i Staare/Östersund under jubileumsveckan

Konferensen riktar sig till samiska språkarbetare, lärare i samiska, föräldrar till samiska barn och ungdomar, samordnare i samiska förvaltningskommuner och övriga med intresse för de samiska språken. Sametingets språknämndsordförande Lars Miguel Utsi inleder konferensen och deltar i panelsamtalet.

- Den digitala tekniken är ett bra sätt att utveckla samiska språken. Konferensen är en viktig mötesplats där man kan dela med sig av olika erfarenheter av teknologi och språk, säger Lars Miguel Utsi, ordförande Sametingets språknämnd.

Konferensen hålls i två dagar med gemensam middag på onsdag kväll. Programmet innehåller både inspirerande föreläsningar och en release av en samisk språk-app. Deltagarna bjuds på workshops samt ett avslutande panelsamtal om utmaningar och möjligheter inför framtiden.

Temat för #DigiGiella18 är Mijjen vuajnoe båetije biejjide – Åvtese jåhta! – Framtidsvision - (Det går) framåt!

- Det är viktigt att föra en framåtsyftande diskussion om hur möjligheterna med den digitala tekniken kan gynna samiskan, säger Sylvia Sparrock, arbetsledare på Samiskt språkcentrum som är en av arrangörerna.

Föreläsningarna filmas av UR Samtiden och kommer att sändas i efterhand på Kunskapskanalen och på UR:s webbplattformar.

Medverkande på panelsamtalet kl. 11.00-11.50 den 8/2:

  • Lars Miguel Utsi, ordförande Sametingets språknämnd
  • Mikael Vinka, professor i samiska, Umeå Universitet
  • Juhán-Nikolaus  Wollberg, språkinspiratör #Instagiella #Instagiella #Instagiälla #Instagïele
  • Mariann Lörstrand, Samiskt föräldranätverk
  • John Erling Utsi, Giellagáldu

Information och program:

Se kalendariet på https://www.sametinget.se/ och http://staare2018.se/

Sociala medier: Använd hashtag #digigiella18

För kontakt:

Sylvia Sparrock, Samiskt språkcentrum/Sametinget
sylvia.sparrock@sametinget.se
Tel.070-646 63 99

Anders Östergren, Samiskt språkcentrum/Sametinget
anders.ostergren@sametinget.se
Tel. 070-598 40 09

Peter Steggo,Umeå Kommun
peter.steggo@umea.se
Tel. 070-201 04 95

CoppélieCocq,Umeå Universitet
coppelie.cocq@umu.se
Tel. 073-057 95 57

EllaCarin Blind, SSR
ellacarin@sapmi.se
Tel. 070-362 04 78

 

 


Samiskt språkcentrum

Språkcentrum är en del av Sametinget som ska bidra till det samiska språkets användning och ställning i samhället, framförallt i de traditionellt samiska områdena. Språkcentrums arbete ska utgå från samernas behov av revitaliseringsinsatser och är lokaliserat till Dearna/Tärnaby och Staare/Östersund.


Om Sametinget

Sametinget är både ett folkvalt organ och en statlig myndighet under regeringen. Det övergripande uppdraget är att bevaka samiska frågor och verka för en levande samisk kultur. De 31 ledamöterna i plenum utses genom allmänna val vart fjärde år. På Sametingets kansli arbetar ett 50-tal tjänstemän. Huvudkansliet finns i Kiruna. Lokalkontor finns i Jokkmokk, Tärnaby och Östersund.