2020-10-05 08:54Pressmeddelande

20 oktober - Sista dag för anmälan till sameröstlängden

Foto: SametingetFoto: Sametinget

20 oktober är ett viktigt datum för att få börja rösta i sametingsvalet som äger rum nästa vår. Det är sista dag för unga samer som nyss fyllt eller fyller 18 år senast valdagen (och äldre som inte deltagit tidigare) att anmäla sig till sameröstlängden. Sametingets valnämnd påminner om att det snart är för sent att anmäla sig!

- Det unika med sametingsvalet är att man måste själv anmäla sig för att få rösta. Det räcker inte med att man har rösträtt i andra val eller att föräldrarna har rösträtt, säger Sametingets valnämndsordförande Per-Mikael Utsi.

2020 har inte varit ett enkelt år för Sametingets valnämnd – för första gången har ledamöterna inte kunnat vara ute på samiska evenemang för att uppmana nya väljare att anmäla sig till röstlängden. Istället pågår kampanjen enbart på sociala medier, i tidskrifter och annonsblad.

- Vanligtvis brukar det komma in drygt 1000 nya anmälningar innan den 20 oktober, men i år har det hittills bara kommit in ca 680 nyanmälningar. Vid förra valet 2017 fanns det 8 766 personer i röstlängden. Ca 400 av de som finns med i röstlängden beräknas avlida under en mandatperiod. Väljarantalet har ändå ökat med drygt 500 personer för varje val sedan det första valet 1993, berättar Per-Mikael Utsi.

Det är Sametingets valnämnd som granskar anmälningarna och som ska fastställa en röstlängd senast den 1 mars 2021. Valet avslutas på valdagen den 16 maj 2021.

- För att bli upptagen i röstlängden måste man vara same och visa på att något av de samiska språken har använts som hemspråk i familjen eller av mor- eller farföräldrar. Så är det skrivet i sametingslagen, förklarar valnämndens ordförande Per-Mikael Utsi.

Många ungdomar som fyller 18 år senast valdagen den 16 maj kanske inte har uppmärksammat att de måste anmäla sig. Det går ju automatiskt ut valhandlingar till alla som har rätt att rösta i det vanliga riksdags- och kommunvalet, men så är det inte för sametingsvalet. Valnämnden uppmanar därför alla presumtiva väljare som för första gången vill vara med och rösta fram nya sametingsledamöter i valet den 16 maj 2021 att anmäla sig till sameröstlängden senast den 20 oktober 2020.

Det går utmärkt att anmäla sig digitalt via länk på Sametingets hemsida. Den som vill fylla i en pappersblankett kan begära att få en sådan hemskickad via Sametingets växel, tel. 0980-780 30. Observera att den som redan är med, inte behöver anmäla sig på nytt!

Kontakt:
Per-Mikael Utsi, tel. 070-325 27 48, per.mikael.utsi@sametinget.se
Valnämndens ordförande

 

 


Om Sametinget

Sametinget är både ett folkvalt organ och en statlig myndighet under regeringen. Det övergripande uppdraget är att bevaka samiska frågor och verka för en levande samisk kultur. De 31 ledamöterna i plenum utses genom allmänna val vart fjärde år. På Sametingets kansli arbetar ett 50-tal tjänstemän. Huvudkansliet finns i Kiruna. Lokalkontor finns i Jokkmokk, Tärnaby och Östersund.