Koncernledningen

Koncernledningen arbetar med att ta fram mål och strategier för de strategiska utvecklingsområden som är prioriterade i regionens verksamhet och ansvarar för att arbetet utförs och följs upp. Anders Åhlund är regiondirektör i Region Västmanland och högsta tjänsteperson i organisationen. Han rapporterar till regionstyrelsen och är ytterst ansvarig för att verksamheten fungerar.