Oppositionsråd 2018-2022

Regionens hel- och deltidsanställda politiker kallas regionråd och ingår bland annat i regionstyrelsen. Det finns åtta regionråd från den politiska ledningen, och sex från oppositionen.