Programmet för Nytt Akutsjukhus Västerås Etapp 1

Illustrationer: Sweco Architects