2019-11-28 10:52Pressmeddelande

Vuxenpsykiatrins och BUP:s lokaler i Köping byggs om

Regionstyrelsen gav vid sitt möte i veckan klartecken för en ombyggnad av vuxenpsykiatrins och barn- och ungdomspsykiatrins lokaler i Köping.

En ombyggnad gör att vuxenpsykiatrin kan samla all verksamhet på ett plan i vårdcentalsbyggnaden. Samtidigt byggs receptionen om så att den uppfyller kraven gällande patientsekretess och hot- och våldsituationer.

För barn- och ungdomspsykiatrin, BUP, innebär ombyggnaden att verksamheten får en egen entré. Dessutom finns möjlighet för Barn- och ungdomshälsan och en ungdomsmottagning att flytta in i lokalerna.

- Ombyggnationen möjliggör för vuxenpsykiatrin att effektivisera verksamheten samtidigt som vi tryggar arbetsmiljön för våra anställda. Barn- och ungdomspsykiatrin får en egen ingång och byggnationen ska även kunna bidra till ett närmare samarbete mellan verksamheter fokuserade kring barn och unga, säger regionrådet Barbro Larsson (C).

Ombyggnaden beräknas kosta 4, 7 miljoner kronor.

För mer information kontakta:

Barbro Larsson (C) regionråd med ansvar för psykiatri och folkhälsa
Tel. 021-17 41 86Om Region Västmanland

Region Västmanlands huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional utveckling samt miljö. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.


Presskontakt

Presskontakt dagtid
Presskontakt dagtid
Vardagar kl 08 - 16:30.