2016-04-22 16:52Pressmeddelande

​VRE-utbrott på sjukhuset i Västerås

null

Landstinget har under veckan upptäckt fyra fall av vankomycinresistenta enterokocker, VRE, på Västmanlands sjukhus Västerås. Patienter smittade av VRE har påträffats på infektionsavdelningen, kirurgavdelning 8 samt intensivvårdsavdelningen.

- Vi tar VRE-utbrottet på stort allvar och provtar alla patienter som vårdats på de aktuella vårdavdelningarna i samband att de skrivs ut från sjukhuset. Ytterligare ett prov tas en vecka senare. Risken finns att vi kommer att upptäcka fler fall, säger smittskyddsläkare Jan Smedjegård.

Med anledning av VRE-utbrottet inbjuder landstinget till en pressträff.

Tid:        Måndag den 25 april, kl 13:00

Plats:     Enheten för smittskydd och vårdhygien, ingång 1, plan 12,
             Västmanlands sjukhus Västerås

För mer information kontakta:

Jan Smedjegård, smittskyddsläkare
070-396 75 75

Liselott Sjöqvist, biträdande chef Västmanlands sjukhus
021-17 50 88


Om Region Västmanland

Regionens huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional utveckling samt miljö. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.


Presskontakt

Presskontakt vid allvarlig händelse
Kommunikatör i beredskap
Presskontakt vid allvarlig händelse
Vid pågående allvarlig händelse utanför kontorstid. Kommunikatör i beredskap.
Eva Lindahl
Kommunikationsdirektör
Eva Lindahl