2019-09-30 07:00Pressmeddelande

VL rullar ut ett mobilt Kundcenter

Mobilt kundcetern VLMobilt kundcetern VL

Med start i oktober kommer VL att rulla ut ett mobilt Kundcenter i Västmanland.

Nu gör VL det möjligt för invånarna i Västmanland att få hjälp, information och service ute i länet, med frågor som rör VL. Resenärer och kommuner har länge efterfrågat den servicen och från och med nu är det möjligt. VL har specialinrett en bil som kommer användas som ett Kundcenter i miniatyr.

Bilen kommer finnas på strategiska platser, event och mässor men kan även användas för punktinsatser när så behövs. Bilen innebär också ett mer varierat arbetssätt för våra medarbetare som blir mer flexibla.

- Vi är glada att ta ytterligare ett steg närmare våra resenärer och på det här sättet kunna ge en bättre service, säger Arne Andersson, förvaltningsdirektör Kollektivtrafikförvaltningen i Västmanlands län.

I det mobila Kundcentret kan man få hjälp med att köpa biljetter, fylla på kort, få information och hjälp med de digitala kanalerna och svar på frågor som rör resandet med VL. Även att ta emot synpunkter från resenärerna är en viktig del i arbetet.

- Vi kommer att prova oss fram nu i början och se hur vi ska lägga upp arbetet, t ex om vi ska ha fasta återkommande besökspunkter och tider, hur det kommer fungera vintertid m m, säger Marie Christensson, marknadschef Kollektivtrafikförvaltningen.

Tisdagen den 1 oktober rullar det mobila Kundcentret ut på en turné i länet med start i Arboga. Huvudsyftet med turnén är fråga medborgarna om synpunkter och önskemål på framtida resande.

Allt om turnén och vilka orter som besöks finns på VL.se/hejdu.

- Välkommen att besöka ”Västmanlands bussigaste Kundcenter” och delge oss dina tankar om det framtida resandet avslutar Arne Andersson.

För ytterligare information kontakta:

Arne Andersson, förvaltningschef, Kollektivtrafikförvaltningen
021-17 30 54, arne.andersson@regionvastmanland.se

Marie Christensson, marknadschef Kollektivtrafikförvaltningen
021-17 67 68, marie.christensson@regionvastmanland.seOm Region Västmanland

Region Västmanlands huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional utveckling samt miljö. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.


Presskontakt

Presskontakt dagtid
Presskontakt dagtid
Vardagar kl 08 - 16:30.