2014-01-23 15:27Pressmeddelande

VL planerar för förstärkt närvaro vid Västerås station

null

VL väljer att agera på SJ:s beslut att avveckla sin resebutik vid Västerås station från den 31 mars. Ett arbete har inletts för att snabbt se över möjligheterna att förstärka VL:s närvaro vid stationen i Västerås.

I VL:s produktutbud ingår bland annat tågresor via samarbetet Trafik i Mälardalen och genom Tåg i Bergslagen, TIB. För de tågresenärer som idag åker på VL:s färdbevis kvarstår behovet av en fast punkt dit de kan vända sig att köpa färdbevis och få svar på sina frågor.

- Vi ser ett behov av att det finns kundservicepersonal i det som är navet i kollektivtrafiken i Västmanland, säger Maria Linder, förvaltningschef på VL. Vårt eget kundcenter kommer finnas kvar och vi räknar med att även kunna serva en del av de tågresenärer som har behov av reseservice.

Kontakter har redan tagits med SJ och diskussioner pågår för att försöka hitta möjligheter att även kunna hjälpa SJ:s kunder.

- För landstinget är det här en oerhört viktig fråga, säger Tommy Levinsson (S), ordförande i Kollektivtrafiknämnden. Västerås måste även i fortsättningen ha förutsättningar för att kunna utvecklas som en knutpunkt i Mälardalen när det gäller arbets- och studiependling,

För mer information kontakta:

Maria Linder, chef Kollektivtrafikmyndigheten
021-17 65 73

Tommy Levinsson (S), landstingsråd och ordf Kollektivtrafiknämnden 021-17 34 93

 
Om Region Västmanland

Regionens huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional utveckling samt miljö. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.


Presskontakt

Presskontakt vid allvarlig händelse
Kommunikatör i beredskap
Presskontakt vid allvarlig händelse
Vid pågående allvarlig händelse utanför kontorstid. Kommunikatör i beredskap.
Eva Lindahl
Kommunikationsdirektör
Eva Lindahl