2015-03-11 11:20Pressmeddelande

VL lanserar mobilanpassad hemsida - enklare få reda på när resan går

null

Nu blir det enklare för resenären att söka information om nästa resa via VL.se. Den nyahemsidan som lanserats är tillgänglighetsanpassad och är dessutom enklare att använda i mobil och på surfplatta. En uppdatering av hemsidan har under längre tid efterfrågats av såväl resenärer som övriga som sökt information på VL.se. Projektet är en del i det större strategiska arbetet för göra resande med kollektivtrafiken enklare, bland annat genom att lättare hitta uppdaterad information kring resandet.

I takt med ökad turtäthet i framför allt Västerås, men även i övriga Västmanland, ökar kravet från resenärerna att enklare kunna hitta information om bland annat nästa resa på VL:s hemsida. Den tidigare versionen saknade anpassning till smartphone och surfplatta vilket gjorde det svårt för resenärer på resande fot att uppdatera sig om sin resa via hemsidan. Nya VL.se ger både bättre information om nästa resa och ska på sikt även kunna uppdateras snabbare när det inträffar trafikstörningar.

- Vi kan se att de satsningar vi genomfört påverkat resandet positivt säger Tommy Levinsson (s), ordförande kollektivtrafiknämnden Landstinget Västmanland. Vi har märkt att den ökadeturtätheten har minskat behovet av tidtabell i pappersformat, däremot efterfrågas information i realtid i allt större utsträckning än tidigare. Idag kan resenärerna nå information via såväl VL:s app som den nya hemsidan. Tydligare och mer tillgänglig information har efterfrågats och den nyahemsidan är ett led i detta avslutar Tommy Levinsson.

- Mobilitet och digitalisering driver utvecklingen och på HiQ har vi erfarenheten och kunnandet
för att hjälpa våra kunder dra nytta av den nya tekniken. Vi är stolta över det här förtroendet och över den lösning som nu lanseras säger Anders Nilsson på HiQ Mälardalen.

De senaste åren har det genomförts flera stora satsningar inom kollektivtrafiken i Västmanland. Under 2013 lanserades ett program med utökad turtäthet i Västerås och övriga länet. Under året lanseras ett nytt biljett- och betalsystem samt ett system för bättre realtidsinformation. Det senare ska bidra till bättre och mer uppdaterad information för de resande.

- I den årliga kollektivtrafikbarometern är vi numer i toppen bland alla län i Sverige på ett flertal områden säger Maria Linder, förvaltningschef för Kollektivtrafikförvaltningen i Västmanlands län. Den nya hemsidan är ett av flera projekt under 2015 för att ytterligare förenkla resandet för västmanlänningarna. Ett nytt biljett- och betalsystem samt bättre information om resande och trafikstörningar i realtid är ett annat.

För mer information kontakta:

Tommy Levinsson (s)
Ordförande Kollektivtrafiknämnden, Landstinget Västmanland
021-17 34 93

Maria Linder
Förvaltningschef, Kollektivtrafikmyndigheten i Västmanland
021-17 65 73

Anders Nilsson
VD HiQ Mälardalen
070 – 944 72 91

VL är det gemensamma varumärket under vilket Kollektivtrafikmyndigheten i Västmanland och AB Västerås Lokaltrafik (ABVL) tillsammans marknadsför kollektivtrafikresandet i Västmanland. Kollektivtrafikmyndigheten är en del av Landstinget Västmanland och AB Västerås Lokaltrafik är ett helägt dotterbolag till Landstinget Västmanland. För att göra det enkelt för kunder och resenärer kallar vi oss helt enkelt VL när vi är tillsammans. Årligen genomförs drygt 9 miljoner resor med VL:s bussar vilket blir omkring 25 000 per dag av dessa sker närmare 20 000 inom Västerås stadstrafik.
www.vl.se


Om Region Västmanland

Regionens huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional utveckling samt miljö. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.


Presskontakt

Presskontakt vid allvarlig händelse
Kommunikatör i beredskap
Presskontakt vid allvarlig händelse
Vid pågående allvarlig händelse utanför kontorstid. Kommunikatör i beredskap.
Eva Lindahl
Kommunikationsdirektör
Eva Lindahl