2020-04-07 12:15Pressmeddelande

VL anpassar trafikutbudet efter det faktiska resandet

Antalet resor med VL:s bussar har kraftigt minskat de senaste veckorna.
Kollektivtrafiksförvaltningen anpassar därför trafikutbudet från den 14 april.
Anpassningen innebär att busstrafiken glesas ut där det är möjligt, men säkrar samtidigt att människor kan ta sig till och från sina arbeten och skolor. Utbudet är även anpassat för att undvika risken för trängsel.

Covid-19 påverkar hela samhället och kollektivtrafiken är inget undantag. Kollektivtrafikförvaltningen ser ett kraftigt minskat resande och sjukskrivningarna bland Svealandstrafikens förare är fler än normalt.

Vi behöver ta ansvar och göra det vi kan för att kollektivtrafiken ska vara hållbar. Jag är tacksam för det arbete som våra förare gör för att trafiken ska fortsätta rulla och nu när resandet minskat med över 50 % behöver vi göra en anpassning av trafikutbudet, säger Arne Andersson, förvaltningsdirektör på Kollektivtrafikförvaltningen.

Detta innebär att avgångarna i stadstrafiken i Västerås och 500-linjerna i länet anpassas efter det faktiska resandet. Bland annat glesar vi ut i trafiken på de tider och de linjer där väldigt få reser.

Genom att göra denna anpassning får vi även möjlighet att stärka avgångar med extrabussar där vi har fler resenärer. Detta gäller då främst under morgon- och eftermiddagstrafik. Vi vill såklart undvika risken för trängsel i den utsträckning vi kan, säger Arne Andersson.

Förändringarna gäller från 14 april till och med den 14 juni med reservation för fler anpassningar om läget och det faktiska resandet ändras.

Tillsammans kan vi göra skillnad

För att minska smittspridningen uppmanar VL alla till att bara resa med kollektivtrafiken om man är helt frisk och symtomfri och verkligen behöver resa. Resenärer bör även överväga om man kan resa en annan tid, till exempel utanför rusningstid. Vid resa ska man hålla avstånd till varandra i den utsträckning det går.

Personer över 70 år eller som tillhör en riskgrupp ska undvika kollektivtrafiken.

När vi hjälps åt minskar vi risken för smittspridning för alla som reser och för alla som jobbar i trafiken, samt låter dem som verkligen behöver resa, göra det, avslutar Arne Andersson.

Följande förändringar genomförs från den 14 april

  • Bussturer dras in i Västerås på linje 1-6 och 21. 
  • Bussturer dras in på 500-linjerna i länet. 
  • Linje 11, 12, 13 ställs tillfälligt in.
  • Linje 2 trafikerar inte Björnön (vänder på hållplats Hamregatan)
  • Nattrafik efter kl. 23.59 dras in på alla linjer. 
  • Anpassade busstider för möjlighet till byten på Västerås Central för linje 1-22

Resenärer till linje 11, 12 och 13 hänvisas till övriga stadslinjer i Västerås. De resenärer som har beviljats Flexlinjen hänvisas även dit.

Här hittar du information om avgångar

I reseplaneraren och tidtabellerna på vl.se och i VL-appen finns aktuella tider. Det går även att ringa VL:s Kundservice på telefon: 0771-22 40 00.

Så jobbar VL 

Eftersom kollektivtrafiken är en viktig samhällsfunktion följer vi utvecklingen noggrant och agerar utifrån den information och de riktlinjer som kommer från myndigheterna och regionens smittskyddsläkare.

Kontaktperson:

Arne Andersson
Förvaltningsdirektör Kollektivtrafikförvaltningen
Tel: 021-17 30 54Om Region Västmanland

Region Västmanlands huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional utveckling samt miljö. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.


Presskontakt

Presskontakt dagtid
Presskontakt dagtid
Vardagar kl 08 - 16:30.