2021-09-29 09:37Pressmeddelande

Viktigare än någonsin att vaccinera sig när restriktioner försvinner 29 september

Från den 29 september försvinner de flesta restriktioner kring covid-19. Exempelvis tas begränsningarna bort för hur många som får delta i en allmän sammankomst eller offentlig tillställning. Kravet på sittande servering på restauranger tas bort, och när man besöker vården krävs munskydd endast inne på mottagningar och avdelningar.

Sedan vaccinationens start är det ett minskat tryck på sjukvården. Det visar tydligt på en god skyddseffekt av två doser vaccin. Vaccination är det effektivaste sättet att undvika att bli allvarligt sjuk eller dö i covid-19. När man nu får möjligheten att träffas igen blir vaccination av de som ännu inte vaccinerats, en nyckel till att hålla smittspridningen på en så låg nivå som möjligt.

Fullvaccinerade blir sällan mer än lätt sjuka. Däremot kan de sprida smittan vidare till ovaccinerade. Av de fall som under de senaste veckorna krävt intensivvård har samtliga varit ovaccinerade, säger Åke Tenerz, tillförordnad vaccinationssamordnare.

När restriktionerna släpps kommer alla närmare varandra och därmed ökar risken att bli smittad. Som ovaccinerad ska man vara extra försiktig.

Pandemin är inte över för att restriktionerna släpper. Vaccin är det effektivaste sättet att stoppa covid-19, och jag uppmanar alla ovaccinerade att vaccinera sig, säger Åke Tenerz.

Fortfarande gäller:

· Vuxna personer som ännu inte har vaccinerat sig bör fortsätta hålla avstånd till andra människor. Det gäller särskilt i kontakt med personer 70 år och äldre.

· Alla, även fullvaccinerade, bör vara uppmärksamma på symtom och stanna hemma vid misstanke om covid-19.

· Personer från förskoleklass och uppåt ska testa sig vid symtom på covid-19, även fullvaccinerade.

Hälso- och sjukvård och omsorg:

Inom hälso- och sjukvård och omsorg kvarstår smittförebyggande åtgärder för att skydda patienter, eftersom många av personerna tillhör de grupper som har högst risk för allvarlig sjukdom och död i covid-19.

Kontakt:

Åke Tenerz, tillförordnad vaccinationssamordnare.
Telefon: 021- 17 42 82Om Region Västmanland

Region Västmanlands huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional hållbar utveckling. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.

Kontaktpersoner

Presskontakt dagtid
Presskontakt dagtid
Vardagar kl 08 - 16:30.