2018-11-16 13:36Pressmeddelande

Vi beklagar att patienter skadats

 

Region Västmanland har som mål att ingen patient ska skadas i vården. Därför beklagar vi djupt att patienter drabbats av men och lidande efter att de blivit opererade i Västmanland med s k höftartroskopisk labrumrekonstruktion.

Den aktuella operationsmetoden stoppades våren 2016 när kliniken fick signaler om att vissa patienter fått problem efter operation.

Senare har Inspektionen för vård och omsorg, IVO, granskat höftartroskopiska operationer och kommit fram till att en av metoderna, s k labrumrekonstruktioner – återskapande av broskring i höften, var att betrakta som en experimentell metod och inte borde gjorts på sjukhuset.

Med facit i hand delar kliniken den bedömningen, även om det redan då operationerna startades i Västmanland var en ur ett internationellt perspektiv etablerad metod.

Däremot har IVO inte riktat kritik mot hur kliniken hanterat ärendet eller mot uppföljningen av patienterna.

Vi beklagar om det finns patienter som upplever att de inte blivit uppföljda, men kan bara redovisa de fakta vi har. Samtliga patienter som opererades med höftartroskopi har kallats för besök efter sex och tolv månader hos fysioterapeut.

Efter att operationerna stoppades gjorde kliniken även en omfattande utredning av alla höftartroskopier. Patienterna kontaktades bland annat per telefon och då fick kliniken kontakt med 86 av de 101 patienter som fått labrumrekonstruktioner. Vidare gjordes även en enkätundersökning.

Slutligen vill vi än en gång beklaga varje patient som på något sätt skadats efter att ha blivit opererade med den i kritiserade metoden på ortopedkliniken Västmanland.

Alla patienter som känner sig oroliga eller har frågor är välkomna att kontakta oss.

För mer information kontakta:

Martin Andersson, verksamhetschef Ortopedkliniken
021-17 30 00

Regionens huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional utveckling samt miljö. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.


Om Region Västmanland

Regionens huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional utveckling samt miljö. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.


Presskontakt

Presskontakt dagtid
Presskontakt dagtid
Vardagar kl 08 - 16:30.
Presskontakt vid allvarlig händelse
Kommunikatör i beredskap
Presskontakt vid allvarlig händelse
Vid pågående allvarlig händelse utanför kontorstid. Kommunikatör i beredskap.
Eva Lindahl
Kommunikationsdirektör
Eva Lindahl
Anders Åhlund
Regiondirektör
Anders Åhlund
Kommunikatör i beredskap
KIB
Kommunikatör i beredskap