2016-10-03 08:00Pressmeddelande

Vem äger språket? - seminarieserie i Västmanland

null

Den 6-19 oktober arrangerar projektet Vem äger språket? en seminarieserie i Västmanland. I seminarierna varvas nationellt erkända föreläsare med lokala och regionala goda exempel som kan inspirera andra att arbeta läsfrämjande.

Viveka Sjögren Barakat Ghebrehawariat

Några punkter under de tre seminariedagarna:

  • Årets vinnare av Elsa Beskow-plaketten Viveka Sjögren berättar om sitt arbete med barnlitteratur i Nepal och om sina bilderböcker om barn på flykt.
  • Demokratiagenten Barakat Ghebrehawariat talar om mångfald och representation.
  • Forskaren Erik Hannerz leder en hel dag som belyser aspekter av bemötande och hur normer och fördomar påverkar oss.
  • Pernilla Ankarberg presenterar en modell för att beskriva den kreativa processen.

Se mer i det fullständiga programmet:
http://www.vemägerspråket.se/det-här-händer/seminarieserie-32557757

Tid & plats:

6 okt kl 13:00-16:30 i Folkets hus, Surahammar

11 okt kl 9:30-16:30 Aros Congress Center, Västerås

19 okt kl 13-16.30 Sveasalongen, Fagersta

Målgruppen för dessa seminarier är viktiga vuxna.Pedagoger i förskola, skola och fritids, personal på bibliotek, fritidsgårdar, i föreningar, studieförbund och folkhögskolor. Seminarierna vänder sig till alla som på något sätt arbetar med barn och unga eller som möter personal, föräldrar och de vuxna som finns nära barn och unga.

Läs om allt spännande som händer inom projektet Vem äger språket? på webbplatsen: www.vemägerspråket.se

För mer information kontakta:

Cajsa Broström, kulturutvecklare Landstinget Västmanland
072-153 06 27, 021-173911, cajsa.brostrom@ltv.se

Vem äger språket? driver Landstinget Västmanland med stöd av Kulturrådet 2015-2017.Vi vill skapa samverkan mellan landstinget, kommuner, folkhögskolor, studieförbund, idrottsrörelse, skola, fritid och kultur för att gemensamt arbeta med läsfrämjande aktiviteter och att skapa nätverk för det läsfrämjande arbetet i Västmanland.


Om Region Västmanland

Regionens huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional utveckling samt miljö. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.


Presskontakt

Presskontakt vid allvarlig händelse
Kommunikatör i beredskap
Presskontakt vid allvarlig händelse
Vid pågående allvarlig händelse utanför kontorstid. Kommunikatör i beredskap.
Eva Lindahl
Kommunikationsdirektör
Eva Lindahl