2023-02-28 14:24Pressmeddelande

Västmanlänningar positiva till hemvård med digital teknik

Västmanlänningarna är näst mest positivt inställda i landet till att vårdas i hemmet med stöd av digital teknik– till exempel att få sina hälsovärden mätta på distans. Det framgår av Hälso- och sjukvårdsbarometern, den årliga undersökningen av inställningen till den svenska hälso- och sjukvården.

Det är glädjande resultat som passar väl in i den förändring av den västmanländska sjukvården som vi står inför, där bland annat utökad vård i hemmet med stöd av digital teknik är en viktig beståndsdel, säger Lars Almroth, hälso-och sjukvårdsdirektör.

Även positiva till tjänsterna på 1177.se

Västmanlänningarna hamnar också i Sverigetoppen när det gäller positiv inställning till e-tjänsterna på 1177.se, en tredjeplats efter Örebro och Halland.

Resultaten från Hälso-och sjukvårdsbarometern visar att regionen är på rätt väg. Vi vill öka tillgången till digitala lösningar för patienterna, och att det ska vara lika utbud vad gäller till exempel tidsbokning och chatt vart man än vänder sig i vården, säger Malin Gabrielsson (KD), vice ordförande regionstyrelsen, ansvarig för specialistsjukvård.

Fyra viktiga områden enligt västmanlänningarna

I den invånarundersökning som regionen genomförde i egen regi hösten 2022 lyftes fyra områden fram som särskilt viktiga när det gäller den framtida utvecklingen av digitala verktyg i vården:

  • Digital bokning och vårdbesök oavsett karaktär och vårdenhet/vårdbehov
  • Digital rådgivning och kommunikation
  • Chattmöjlighet med vården
  • Möjlighet se information digitalt och få en samlad bild (kallelser, remisser, provsvar, journalanteckningar)

Flera placeringar över riksgenomsnittet 

Hälso- och sjukvårdsbarometern visar även att Region Västmanland placerar sig väl i övriga mätkategorier med flera placeringar över riksgenomsnittet, till exempel när det gäller tillgång till hälso-och sjukvård. Västmanlänningarna anser också i högre grad än riksgenomsnittet att väntetiderna till sjukhus och vårdcentral är rimliga.

För mer information: 

Lars Almroth. Hälso- och sjukvårdsdirektör
Telefon: 021- 17 40 40

Fakta:

Topp 3, inställning till att vårdas i hemmet med stöd av digital teknik:

  1. Stockholm, 61 procent
  2. Västmanland, 60 procent
  3. Västra Götaland, 57 procent

Hälso- och sjukvårdsbarometern 2022 på SKR:s hemsidaOm Region Västmanland

Region Västmanlands huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional hållbar utveckling. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.


Presskontakt

Presskontakt dagtid
Presskontakt dagtid
Vardagar kl 08 - 16:30.