2019-04-23 08:38Pressmeddelande

Västmanlands naturturism på världskartan

Stina Barrsäter från FallängetorpStina Barrsäter från Fallängetorp

Västmanland Turism har sedan 2013 varit med i Adventure Travel Trade Association (ATTA). Det är en global organisation som tillsammans med besöksnäringen strävar efter ett mer hållbart resande.

I september hålls ATTAs världskongress i Göteborg och förväntas locka ca 800 delegater. Västmanland Turism har varit drivande i att få denna världskongress till Sverige

Inför kongressen bjuds journalister från hela världen in till ett Pre Summit Adventure (PSA), en resa på 2 - 5 dagar i det land som står som värd för kongressen. I Sverige har 23 företag valts ut att erbjuda PSA, två av dessa ligger i Västmanland.

- En stor bidragande faktor att vi fått med två PSA i Västmanland är att vi jobbat i ett EU-finansierat projekt, tillsammans med åtta västmanländska företag. Syftet är att höja professionaliteten och konkurrenskraften på en internationell marknad. Företag samverkar för att sätta ihop intressanta resor med fokus på hållbarhet och tillgänglighet utifrån personer med funktionsvariationer, säger Åsa Stanaway, affärsutvecklare och internationell säljchef för Västmanland Turism i Region Västmanland.

Företagen som står ansvariga för de två PSA som hålls i Västmanland är WildSweden och Fallängetorp för Fä och Folk. Fallängetorp har skapat nya produkter som tillgängliggör naturupplevelser som bäversafari med kanot och vandring även till personer som är rullstolsburna.

- Att vi genom vårt deltagande i Region Västmanlands turismarbete får hjälp att utveckla vårt företag och nu även presentera vårt tillgänglighetsanpassade boende och våra aktiviteter för en internationell målgrupp är vi väldigt glada och tacksamma för, säger Stina Barrsäter, Fallängetorp för Fä & Folk

WildSweden är ett väletablerat och prisbelönt företag som erbjuder guidade turer med fokus på älg, bäver och varg. Under projektet har WildSwedens haft fokus på paketering av nya flerdagsresor tillsammans med samarbetspartners.

- Fler internationella turister betyder nya pengar rätt in i statens, kommunernas och de lokala företagens kassor. Västmanland ligger bra till vad gäller naturturism. Och nu när hela världseliten inom naturturism kommer till Sverige så känns det bra att vi gör allt vi kan för att maximera den positiva uppmärksamheten. Det har redan lett till utvecklad samverkan mellan tex WildSweden, Färna Herrgård, Kolarbyn och lokala guider, säger Marcus Eldh, WildSweden.

- Jag är enormt stolt över de västmanländska naturturismföretag som tagit chansen att nyttja den här möjligheten. Småskaliga och hållbara företag utgör väldigt viktiga anledningar att resa och det ger ringar på vattnet till övrig besöksnäring i området, avslutar Åsa Stanaway.

För mer information, kontakta:

Åsa Stanaway, Affärsutvecklare/Internationell säljchef
Västmanland Turism. Region Västmanland
E-post: asa.stanaway@regionvastmanland.se


Om Region Västmanland

Region Västmanlands huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional utveckling samt miljö. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.


Presskontakt

Presskontakt dagtid
Presskontakt dagtid
Vardagar kl 08 - 16:30.
Presskontakt vid allvarlig händelse
Kommunikatör i beredskap
Presskontakt vid allvarlig händelse
Vid pågående allvarlig händelse utanför kontorstid. Kommunikatör i beredskap.