2017-11-07 08:13Pressmeddelande

Västmanland på väg att bli oberoende av hyrläkare

null

Västmanland minskar kostnaderna för inhyrd personal i vården. Den största delen av minskningen står psykiatrin för, som anställt flera nya läkare under 2017. Senast den 1 januari 2019 ska hela regionen vara oberoende av inhyrd personal i vården.

– Med egna medarbetare förbättrar vi patientsäkerheten och ökar tryggheten i vården. Vi förbättrar även arbetsmiljön och får utrymme till långsiktigt utvecklingsarbete. Då kan vi säkra en god vård både nu och i framtiden, säger Lena Johansson (S), regionråd.

Minskade hyrkostnader med 4,2 procent

I SKL:s senaste mätning av kostnader för inhyrd personal i vården minskar Västmanlands kostnader totalt med 4,2 procent för kvartal 3 2017 jämfört med samma tidsperiod 2016. Bara en annan region i Sverige gör det bättre. För inhyrda läkare i psykiatrin minskar kostnaderna med 25 procent under samma tidsperiod.

– Vi ska vara stolta över vårt resultat. Det är en nödvändig omställning som innebär ihärdigt arbete men som gynnar alla invånare i längden. Nu gäller det att hålla i arbetet under hela 2018 så att vi når målet med ett oberoende, säger Lena Johansson (S), regionråd.

– Det resultat vi ser nu inom framförallt psykiatrin är resultatet av två års dedikerat och hårt jobb, och det visar att vi kan göra det här, säger Christina Jogér, förvaltningsdirektör för psykiatrin.

Rapporten "Bemanningstrend inhyrd personal i hälso- och sjukvården kvartal 3 2017" finns i sin helhet på SKL.se (pdf).

För frågor om projektet, kontakta:

Lena Johansson (S), regionråd
021-17 46 42

Christina Jogér, förvaltningsdirektör för Psykiatri, Primärvård och Habiliteringsverksamhet
021-17 62 60

Om projektet

Under drygt ett år har Sveriges landsting och regioner tillsammans med SKL arbetat för att minska beroendet av inhyrd personal i vården. Huvudsyftet är bättre säkerhet och trygghet för patienterna och bättre arbetsmiljö för personalen. Målet är att nå ett oberoende av inhyrd personal senast den 1 januari 2019.

Oberoende av inhyrd personal i vården, projektsida på SKL.se.

Regionens huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional utveckling samt miljö. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.


Om Region Västmanland

Regionens huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional utveckling samt miljö. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.


Presskontakt

Presskontakt vid allvarlig händelse
Kommunikatör i beredskap
Presskontakt vid allvarlig händelse
Vid pågående allvarlig händelse utanför kontorstid. Kommunikatör i beredskap.
Eva Lindahl
Kommunikationsdirektör
Eva Lindahl