2017-04-07 13:59Pressmeddelande

Västmanland löser globala utmaningar med stark export

null

Västmanlands varor är attraktiva på världsmarknaden. 2016 exporterades varor för 40 miljarder från länet vilket är i topp i Sverige efter storstadsregionerna. Viktiga varor är datorer och maskiner, samt varor från kemisk industri, metallvaruindustri och motorfordonsindustri.

Bakom dessa exportvaror finns i hela länet en innovativ tillverkande industri och underleverantörer inom bland annat automation, tillverkningsutrustning och energi, starka IT- och utvecklingskonsulter och starka järnvägs- och fordonskomponentföretag.

Västmanland i täten bakom storstadsregionerna

Västmanlands och Jönköpings läns varuexport placerar dem bakom storstadsregionerna, med drygt 3 procent vardera av varuexporten. Endast Stockholms, Västra Götalands och Skånes län exporterar mer - tillsammans har de mer än hälften av Sveriges varuexport. Sverige är ett starkt exportland, där bearbetade varor som exempelvis olika typer av maskiner och fordon dominerar. Även tjänsteexporten är mycket viktig.

– Vi ligger bland de främsta i Sverige vad gäller varuexport. Efterfrågan från omvärlden har stärkts och Västmanlands företag är i ett bra läge. Det är positivt, säger regionstyrelsens ordförande Denise Norström (S).

Varuexporten är mycket viktig för länets ekonomi och den svarade för 45 % av bruttoregionalprodukten, långt över snittet i riket. Varuexporten i förhållande till befolkningen är hög och förra året exporterade varje västmanlänning varor för 150 000 kr. Endast Kronobergs län ligger högre.

Våra viktigaste exportländer är Kina, Frankrike, Tyskland, Storbritannien och USA. De svarar tillsammans för omkring en tredjedel av varuexporten.

Exporten ökar kraftigt bland mindre företag

Varuexporten domineras av länets stora företag (fler än 250 anställda). De svarade för 34 miljarder av länets totala varuexport. Men länets små företag (1-9 anställda) går kraftigt framåt: 2016 exporterade de varor för mer än en miljard. Det är nästan dubbelt så mycket jämfört med 2015.

– Den här utvecklingen visar att de insatser vi gör för att få ökad export hos länets mindre företag verkligen har en effekt, som att samla ett internationaliseringsråd inom Affärsplan Västmanland. Detta ska vi bygga vidare på och lyfta ännu mer, säger Maria Linder, regional utvecklingsdirektör.

För mer information, kontakta

Mikael Hjorth, utvecklingsledare, Centrum för regional utveckling
021-481 82 75

Simon Bölling, analytiker, Centrum för regional utveckling
021-481 82 79

Region Västmanland har det regionala utvecklingsansvaret för länet. Affärsplan Västmanland är den fastställda strategin för arbetet med långsiktig hållbar tillväxt, innovationskraft och näringslivsutveckling 2014-2020. 


Om Region Västmanland

Regionens huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional utveckling samt miljö. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.


Presskontakt

Presskontakt vid allvarlig händelse
Kommunikatör i beredskap
Presskontakt vid allvarlig händelse
Vid pågående allvarlig händelse utanför kontorstid. Kommunikatör i beredskap.
Eva Lindahl
Kommunikationsdirektör
Eva Lindahl