2018-06-28 08:00Pressmeddelande

Västmanland i Almedalen 2018

null

Välkommen till Västmanland i Almedalen!

Onsdag den 4 juli arrangerar vi tillsammans med andra aktörer i länet fem olika seminarier. 

Seminarieprogram.

Samtliga seminarier går att följa live via webben: www.regionvastmanland.se/almedalen2018

09.00-09.45: Vilken betydelse har klinisk patientnära forskning för sjukvårdsutveckling?

På sjukhus där patientnära forskning bedrivs kommer kunskaper och kompetens att på olika sätt smitta av sig på den ordinarie verksamheten och på så sätt generera en högre kvalitet. Välkommen till ett seminarium där vi diskuterar klinisk forskning som en katalysator för en generell kvalitetsförbättring och utveckling av vår sjukvård.

Arrangör: Region Västmanland

10.00-10.45: Hur kan ett webbaserat analyssystem för kollektivtrafik driva samhällsplanering och stadsutveckling?

Kollektivtrafikförvaltningen har utvecklat ett interaktivt webbaserat analyssystem (IWA) för Västmanland. IWA ger bättre förutsättningar för samhällsplanering ur flera perspektiv, till exempel när det gäller att se hur människor använder trafiksystemet och hur detta påverkar den dagliga resenären. Analysverktyget skapar också möjligheter för andra samhällsaktörer att samverka kring data. Välkommen till ett seminarium där vi diskuterar hur detta verktyg bidrar till stadsutveckling.

Arrangör: Kollektivtrafikförvaltningen, Region Västmanland

11.00-12.00: Kommunsammanslagning eller avtalssamverkan – Köping, Arboga och Kungsör väljer väg

Sveriges kommuner står inför flera stora utmaningar för att kunna fortsätta leverera högkvalitativa tjänster. Samverkan mellan kommun och näringsliv kan stärka kapacitet och kompetens för tillväxt och välfärd. Det här seminariet handlar om samarbetet mellan kommunerna i västra Mälardalen och näringslivet - och om möjliga vägval inför framtiden. Efter seminariet finns möjlighet till lunchmingel med panelen från scenen.

Arrangörer: Köpings kommun, Arboga kommun, Kungsörs kommun, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Västra Mälardalen i Samverkan, Industriföreningen Västra Mälardalen, Region Västmanland

13.00-13.45: Hur lyfter vi den digitala kompetensen för fortsatt överlevnad och utveckling?

Den digitala utvecklingen innebär en rad utmaningar för befintliga organisationer, men också stora möjligheter till utveckling av såväl medarbetare som affärsprocesser och produkter. Välkommen till ett seminarium där vi delar med oss av och diskuterar goda exempel på framgångsrika processer från länet för att lyfta den digitala kompetensen med sikte på utveckling.

 

Arrangörer: Västerås Science Park, EU-projektet Smart4U, Automation Region, Region Västmanland

14.00-14.45: Kan ett digitalt visualiseringsverktyg ge fler sökande till bristyrken?

Det råder stor brist på kompetens inom en rad yrkesgrupper. Välkommen till ett seminarium där vi presenterar ett digitalt visualiseringsverktyg för yrkesvägledning, som med artificiell intelligens kan bidra till att lösa kompetensbristen. Efteråt minglar vi för att fira det nya verktyget.

Arrangörer: Västerås Science Park, EU-projektet Smart4U, Jobba i Västerås, Region Västmanland.

Facebook-event - Region Västmanlands seminariedag 4 juli

https://www.facebook.com/events/385937225145488/

Mälardalsrådet - Mälardalssoffan 4 juli– tema besöksnäringen

https://www.facebook.com/events/630916767275466/

När vi kommunicerar om och från Almedalen 2018 i sociala media använder vi oss av hashtags #västmanland och #almedalen2018.

För frågor om våra seminarier, kontakta:

Elin Brozén, kommunikationschef.
elin.brozen@regionvastmanland.se

För frågor om regionens deltagande i Almedalsveckan, kontakta:

Denise Norström (S), regionstyrelsens ordförande.
denise.norstrom@regionvastmanland.se

Regionens huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional utveckling samt miljö. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.


Om Region Västmanland

Regionens huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional utveckling samt miljö. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.


Presskontakt

Presskontakt vid allvarlig händelse
Kommunikatör i beredskap
Presskontakt vid allvarlig händelse
Vid pågående allvarlig händelse utanför kontorstid. Kommunikatör i beredskap.
Eva Lindahl
Kommunikationsdirektör
Eva Lindahl