2019-11-29 07:00Pressmeddelande

Västmanland har 2 500 SMSlivräddare

I morgon är det ett år sedan SMSlivräddare startade i Västmanland. I länet finns nu över 2 500 SMSlivräddare som larmats ut 52 gånger.

- Jag vill tacka alla som valt att bli SMSlivräddare. De gör en väldigt viktig insats, säger Lars-Erik Hedin, förvaltningsledare för SMSlivräddare.

- Jag ser gärna att fler laddar ned appen och registrerar sig. Det gäller framför allt utanför de större tätorterna, där vi inte har lika många livräddare i närheten av det misstänkta hjärtstoppet som i tätorterna.

Eftersom det kan ta längre tid för ambulanserna att hinna fram är tidsvinsten många gånger större på landsbygden. Ju tidigare hjärt-lungräddning startas och en hjärtstartare kopplas på, desto mer ökar chanserna att den som drabbats av plötsligt hjärtstopp överlever.

SMSlivräddare har, sedan starten den 30 november 2018, i många fall varit på plats före ambulans eller räddningstjänst och startat hjärt-lungräddning, vilket ökat överlevnadschansen för den drabbade.

Systemet utvärderas kontinuerligt och kommer under vintern att utvecklas genom att Sjukvårdens Larmcentral kan sända ut larmuppdateringar till SMSlivräddarna och eventuellt återkalla larm när det inte längre är påkallat.

- Regionerna Västmanland och Sörmland är även i startgroparna för att påbörja ett gemensamt forskningsprojekt. Vi vill ta reda på SMSlivräddarnas personliga upplevelser i samband med larm. De som varit ute på larm och vill medverka i studien är välkommen att höra av sig mig, säger Lars-Erik Hedin.

SMS-livräddning innebär att invånare som har utbildning i hjärt-lungräddning registrerar sig som SMS-livräddare via en app i sin mobiltelefon. Vid ett misstänkt hjärtstopp söker systemet efter SMS-livräddare i närheten. De som accepterar vägleds till det misstänkta hjärtstoppet eller via närmsta hjärtstartare om någon sådan finns i närheten.

För mer information kontakta:

Lars-Erik Hedin
Förvaltningsledare SMS-livräddning, ambulanssjuksköterska
Tel: 021-17 57 41, 0224-580 51
E-post: Lars-Erik.hedin@regionvastmanland.seOm Region Västmanland

Region Västmanlands huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional utveckling samt miljö. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.


Presskontakt

Presskontakt dagtid
Presskontakt dagtid
Vardagar kl 08 - 16:30.