2022-03-01 10:37Pressmeddelande

Västmanland först i landet med biofeedbackhjälpmedel vid bäckenbottenbesvär

Den 1 april blir Region Västmanland först i landet med att kunna erbjuda biofeedbackhjälpmedel till patienter som lider av olika bäckenbottenbesvär – vilket är vanligast bland kvinnor.

Det finns idag en ökad kunskap om flera dolda kvinnosjukdomar, och vi är glada att vara först i Sverige med att göra det möjligt att förskriva hjälpmedel för behandling och träning av bäckenbotten, säger Barbro Larsson (C), hjälpmedelsnämndens ordförande.

Det var hjälpmedelsnämnden som den 25 februari beslutade att biofeedbackhjälpmedel vid så kallad bäckenbottendysfunktion ska kunna erbjudas avgiftsfritt – efter behovsbedömning av en specialistförskrivare. Som specialistförskrivare räknas fysioterapeut/sjukgymnast med specialområde bäckenbottenrehabilitering, uroterapeut, tarmterapeut eller läkare

Ljusdioder guidar genom träningen

Biofeedbackhjälpmedlet består av en apparat man kopplar upp sig mot, och som ger patienten en biologisk återkoppling för större möjlighet att övervaka och påverka det som normalt sker omedvetet i kroppen.

Genom att koppla upp sig till apparaten och göra vissa övningar, till exempel träna eller slappna av bäckenbottenmuskulaturen, så får man via ljusdioder omedelbar återkoppling på den egna insatsen. Det blir alltså lättare att träna bäckenbotten eller annan muskulatur mer effektivt och målinriktat, än om man själv skulle försöka övervaka övningarna utan hjälpmedel. 

God evidens – men dyr utrustning

Forskningen stödjer behandlingen med biofeedback. Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) bedömer i rapporten ”Behandling av urininkontinens”, att biofeedback kan ge effekt vid inkontinens.

Vanliga exempel på bäckenbottenbesvär är urin- och analinkontinens, förstoppning och tömningsbesvär, framfall, samt övriga smärt- och spänningstillstånd i bäckenbotten. Funktionsnedsättningarna kan ha orsakats av sjukdom eller skada, men det kan även handla om efterverkningar från till exempel förlossning, kirurgi eller strålbehandling.

Den tillgängliga evidensen visar att träning med biofeedbackhjälpmedel är effektiv vid den här typen av besvär. Det går att köpa hjälpmedlet själv, men apparaten är dyr – minst 4 000 kronor – vilket gör att alla inte har den möjligheten. Nu kommer vi att köpa in hjälpmedlet och patienten kan få det förskrivet utan avgift, säger AnneChristine Ahl, verksamhetschef, Hjälpmedelscentrum.

 

Kontaktpersoner

Barbro Larsson (C), hjälpmedelsnämndens ordförande, barbro.larsson@regionvastmanland.se

AnneChristine Ahl, verksamhetschef, Hjälpmedelscentrum. annechristine.ahl@regionvastmanland.se

Merima Palic, inkontinenssamordnare, Hjälpmedelscentrum, merima.palic@regionvastmanland.se


Om Region Västmanland

Region Västmanlands huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional hållbar utveckling. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.


Presskontakt

Presskontakt dagtid
Presskontakt dagtid
Vardagar kl 08 - 16:30.