2023-03-01 13:15Pressmeddelande

Västeråsläkaren Abbas Chabok blir adjungerad professor i kirurgi

Den 1 mars blir forskaren och Västeråsläkaren Abbas Chabok adjungerad professor i kirurgi vid Uppsala universitet.

Genom att kombinera kliniskt arbete som kirurg med forskning har jag tillsammans med mina forskarkollegor kunnat förbättra vården för patienterna även långt utanför Västmanland. Min ambition som adjungerad professor är att fortsätta bidra till högkvalitativ klinisk forskning inom regionen i samverkan med universitetet. Förutom att driva egna vetenskapliga studier kommer jag att handleda doktorander, undervisa och delta i utbildningen av läkare och övrig medicinsk personal, säger Abbas Chabok.

Sedan fem år tillbaka är han biträdande chef för Centrum för klinisk forskning i Västerås, och utsågs 2020 även till forskningschef inom hälso- och sjukvård i Region Västmanland – tjänster som han kommer ha kvar vid sidan av professorstjänsten.

Forskning för effektivare tarmbehandling

Abbas Chabok disputerade 2012 med en avhandling om antibiotikaanvändning inom tarmkirurgin. Hans forskning har lett till nya riktlinjer nationellt och internationellt för effektiviserad behandling vid inflammation i tarmfickorna i tjocktarmen. En insats som belönades med regionens miljöpris 2017.

"Glad och stolt"

Fortsatt forskning ledde till att han senare antogs som docent vid Medicinska fakulteten vid Uppsala universitet. Abbas Chabok har rekryterat och handlett flera forskare inom kirurgi och radiologi och har som senior klinisk forskare även handlett forskarstuderande inom andra specialiteter.

Jag är både glad och stolt över Abbas Chaboks professorsutnämning, han har gått hela vägen från doktorand till professor i Centrum för klinisk forsknings regi. Utnämningen är ett kvitto på den höga nivå som finns här i Västmanland vad gäller klinisk forskning, och jag hoppas att detta ska inspirera andra medarbetare till att kombinera sina kliniska karriärer med forskning, säger Kent Nilsson, forskningsdirektör, Region Västmanland.

Den kliniska forskningen i Västerås drivs gemensamt av universitetet och regionen utifrån målen patientnytta, helhetssyn och ständiga förbättringar.

För mer information:

Abbas Chabok. Adjungerad professor i kirurgi, forskningschef, biträdande chef CKF Västerås

Telefon: 021-17 32 18

Abbas Chabok  Foto: Region VästmanlandOm Region Västmanland

Region Västmanlands huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional hållbar utveckling. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.


Presskontakt

Presskontakt dagtid
Presskontakt dagtid
Vardagar kl 08 - 16:30.