2021-04-28 13:00Pressmeddelande

Västerås Resecentrum utvecklas - samverkan mellan Västerås Stad, Trafikverket och regionen

Utvecklingen av ett nytt resecentrum i Västerås går vidare mot genomförande. Region Västmanland, Trafikverket och Västerås stad har ingått avtal gällande samverkan och finansiering av ombyggnaden av en del av området.  Det beslutades i Regionstyrelsen 27 april och i Västerås Stad kommunstyrelse den 28 april.

Beslutet innebär att ombyggnaden vid Västerås Västra ska ske med medfinansiering från staden samt samfinansiering från Regionen. Ombyggnaden innebär en nödvändig flytt av uppställningsspår. Det är ett steg närmare det nya resecentret och möjliggör en fortsatt utveckling av hela projekt Mälarporten.

Utbyggnaden av Västerås resecentrum ökar kapaciteten för att hantera fler resenärer och förbättrar tillgängligheten för hela länet. En väl utbyggd kollektivtrafik ökar förutsättningarna att fler invånare ska välja hållbara transportsätt och på så sätt ge positiva konsekvenser för miljön och klimatet. En väl utbyggd storregional kollektivtrafik blir allt viktigare för att både utvidga arbetsmarknaden, säkerställa länets kompetensförsörjning samt locka nya invånare till länet.

Resecentret skapar nya möjligheter för hela Västmanland utifrån flera perspektiv; resenärer, arbetsmarknad och hållbarhet. Därför är det viktigt för regionen att vara med och bidra, säger Denise Norström (S), Regionstyrelsens ordförande.

Flytten av uppställningsspåren är en nödvändig förutsättning för att kunna påbörja ombyggnaden av Västerås C och tillhörande resecentrum med bussterminal.  Den förväntade trafikökningen ställer krav på ökad kapacitet för uppställning. Flytten av uppställningsspåren kommer att finansieras av Trafikverket, Region Västmanland och Västerås stad tillsammans.

Det nya resecentret kommer nu kunna bli ett ännu viktigare nav i mälardalsregionen. Det är ett viktigt steg för den fortsatta utvecklingen av Västerås och hela Västmanland, säger kommunstyrelsens ordförande Staffan Jansson (S).

Kontaktperson:

Siv Living. Utvecklingsstrateg Infrastruktur. Region Västmanland
Tel: 021-48 18 280
E-post: siv.living@regionvastmanland.seOm Region Västmanland

Region Västmanlands huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional hållbar utveckling. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.


Presskontakt

Presskontakt dagtid
Presskontakt dagtid
Vardagar kl 08 - 16:30.