2021-12-06 13:41Pressmeddelande

Världsunik studie i Västmanland: Psykologisk behandling via telefon gav minskad depression hos äldre under pandemin

Pandemiisolerade äldre som mår bättre psykiskt och är mer aktiva – tack vare fyra telefonsamtal med psykolog. Det blev resultatet av en världsunik pilotstudie i Region Västmanland.

Resultaten var lovande med minskade depressionssymtom och ökad grad av aktivering, säger Johnny Pellas, psykolog vid vuxenpsykiatrin och doktorand vid centrum för klinisk forskning i Region Västmanland.

Pandemin har medfört extra påfrestningar för äldre, som ju i ett tidigt skede uppmanades av Folkhälsomyndigheten att isolera sig.

Svårt mötas för behandling under pandemin

Tidigare studier har visat att majoriteten av äldre föredrar psykologisk behandling framför läkemedelsbehandling vid depression – men pandemin har ofta satt käppar i hjulet för möten mellan patient och behandlare.

Psykologisk behandling via internet är effektivt, men når inte riktigt våra äldre. Därför är det viktigt att studera om psykologisk behandling via telefon är effektiv och säker, säger Johnny Pellas.

I studien medverkade 41 personer 65 år och äldre uppdelade i en behandlingsgrupp och en kontrollgrupp. Deltagarna fick fyra psykologsamtal över telefon med en psykolog som använde beteendeaktivering – en metod som innebär att man får hjälp att identifiera och komma igång med aktiviteter som känns som viktiga, meningsfulla och lustfyllda. Det kan till exempel handla om att prata med vänner över telefon för att bli mer socialt aktiv.

Mentala bilder för ökad effekt

För att förstärka effekten av behandlingen och öka motivationen användes också en metod som kallas mentala bilder, som innebär att deltagarna föreställer sig att de genomför aktiviteterna. I metoden fokuserar man också på de positiva känslor som upplevelsen av själva genomförandet skulle kunna ge.

Vi vet att beteendeaktivering fungerar bra som behandling mot depression, men problemet är att många som är deprimerade har svårt att uppbringa den energi och motivation som behövs för att genomföra aktiviteter. Därför lade vi till mentala bilder för att öka motivationen och sannolikheten att aktiviteterna faktiskt blir av, säger Johnny Pellas.

Första studien i världen

Efter fyra veckor hade behandlingsgruppen färre depressionssymtom och högre grad av aktivering än kontrollgruppen. Majoriteten av deltagarna var nöjda med behandlingen och endast ett fåtal hade negativa upplevelser.

Efter de fyra veckorna fick även deltagarna i kontrollgruppen genomgå behandlingen.

Studien är ett internationellt samarbete med forskare från Australien och Tyskland, och är den första i sitt slag att studera telefonbaserad psykologisk behandling mot depression hos äldre under en pandemi.

Det blir viktigt att upprepa denna behandlingsstudie i större patientgrupper. Förhoppningsvis kan vi visa att telefonbaserad psykoterapi är en effektiv och säker behandling och skulle i framtiden kunna bli en etablerad del av behandlingen vid depression hos äldre, säger Mattias Damberg, docent vid centrum för klinisk forskning och överläkare vid geriatriska kliniken i Västerås. 

Studien har publicerats i the International Journal of Geriatric Psychiatry och kan läsas i sin helhet på följande sida:

https://doi.org/10.1002/gps.5646

För mer information:

Johnny Pellas

Psykolog, doktorand

Centrum för klinisk forskning

Vuxenpsykiatrin, Region Västmanland

Tel: 021-17 34 45

Mattias Damberg

Docent, överläkare

Centrum för klinisk forskning

Geriatriska kliniken Västerås, Region Västmanland

Tel: 021-17 64 38Om Region Västmanland

Region Västmanlands huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional hållbar utveckling. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.

Kontaktpersoner

Presskontakt dagtid
Presskontakt dagtid
Vardagar kl 08 - 16:30.