2014-11-10 13:58Pressmeddelande

Världsdiabetesdagen den 14 november – Pin a personality

null

Den 14 november firas Världsdiabetesdagen. Inom Landstinget Västmanland uppmärksammas dagen av Diabetesrådet.

En del av uppmärksammandet är deltagande i kampanjen ”Pin a personality”. Kampanjen anordnas av Internationella diabetesförbundet och går ut på att kända personer väljs ut som ”ambassadörer” och att de ombeds bära den blå ringen, d v s symbolen för diabetes, väl synligt under en begränsad tid. Syftet är att dels uppmärksamma diabetes, dels göra den blå ringen till en igenkännande symbol över hela världen.

I Västmanland deltar i år landstingsstyrelsens ordförande Denise Norström och polisen Sten Axelsson som ambassadörer. Båda framhåller vikten av att fortsätta forskningen kring diabetes och dess orsaker som en viktig framgångsfaktor för att avhjälpa diabetes i framtiden.

Under dagen anordnas även en liten utställning i huvudentrén på Västmanlands sjukhus Västerås utifrån temat ”Hur du förebygger typ 2 diabetes”. Klockan 9.30-14.00 finns möjlighet att få mer information och att ställa frågor till diabetessjuksköterskor och dietister. Diabetesrådets projektledare finns även på plats.

Bildtext:
Denise Norström och Sten Axelsson är ambassadörer för Världsdiabetesdagen.

Frågor besvaras av:

Kristina Östman, projektledare Diabetesrådet
kristina.ostman@ltv.se, 021-17 40 50

 


Om Region Västmanland

Regionens huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional utveckling samt miljö. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.


Presskontakt

Presskontakt vid allvarlig händelse
Kommunikatör i beredskap
Presskontakt vid allvarlig händelse
Vid pågående allvarlig händelse utanför kontorstid. Kommunikatör i beredskap.
Eva Lindahl
Kommunikationsdirektör
Eva Lindahl