2016-06-21 18:18Pressmeddelande

Vårdsatsning i plan och budget 2017-2019

null

Landstingsfullmäktige godkände på tisdagen plan och budget för perioden 2017-2019. Planen präglas av att landstinget väntas ta över det regionala utvecklingsansvaret i Västmanland från länsstyrelsen 2017.

Ambitionen är att stödja företagande och innovationer samt kraftfullt verka för utbyggnad av infrastruktur för väg och järnväg. Landstinget ska även ha en aktiv roll när det gäller digital agenda för Västmanland. I planen betonas att nära samverkan med kommunerna och andra samhällsaktörer är en viktig framgångsfaktor.

Vidare kommer psykiatri, sjukhusvård och primärvård prioriteras de kommande tre åren.

- Totalt handlar det om satsningar på 350 miljoner kronor under planperioden, varav 185 miljoner går till löner och prisuppräkningar för verksamheten. Det är möjligt tack vare att den blivande regionen har en stark och välskött ekonomi, säger landstingsstyrelsens ordförande Denise Norström (S).

Planen förstärker psykiatrin med 25 miljoner kronor per år under 2017-2019. Pengarna ska användas till att möta en ökad psykisk ohälsa hos länets invånare. Dessutom får barn- och ungdomshälsan – första linjens vård som tar hand om unga med lindrig till måttlig psykisk ohälsa – 4 miljoner kronor per år.

- Vi har en psykiatri med oerhört god kompetens. För att kunna utveckla vården ytterligare krävs att vi tillför extra medel, säger landstingsråd Hans Jansson (V).

Samtidigt får primärvården en ekonomisk förstärkning med 46 miljoner kronor. Förstärkningen kommer huvudsakligen vara generell men en viss del kommer att riktas mot arbete för psykisk hälsa.

- Den här satsningen är ytterligare ett välbehövligt steg för att ge förutsättningar för en väl fungerande primärvård. Med den ökande psykiska ohälsa vi ser i samhället är det särskilt viktigt att stärka möjligheterna till tidiga insatser, säger landstingsråd Pernilla Rinsell (MP).

Sjukhusvården i länet får under planperioden en förstärkning med 55 miljoner kronor för att förbättra tillgängligheten och kvaliteten i vården. Resurser avsätts även till införandet av så kallade sms-livräddare och till KUB- och NIPT-tester för foster.

För mer information kontakta:

Denise Norström (S), landstingsstyrelsens ordförande, 021-17 46 77

Hans Jansson (V), landstingsråd, 021-17 59 90

Pernilla Rinsell (MP), landstingsråd, 021-17 43 57


Om Region Västmanland

Regionens huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional utveckling samt miljö. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.


Presskontakt

Presskontakt vid allvarlig händelse
Kommunikatör i beredskap
Presskontakt vid allvarlig händelse
Vid pågående allvarlig händelse utanför kontorstid. Kommunikatör i beredskap.
Eva Lindahl
Kommunikationsdirektör
Eva Lindahl