2020-05-15 12:58Pressmeddelande

Var sjunde sjukvårdspersonal uppvisar antikroppar mot covid-19

Region Västmanland har ett forskningsuppdrag och har genom det genomfört en studie hos medarbetare för att få ökad kunskap och bättre verktyg i bekämpningen av coronaviruset.

Våra medarbetare är vår främsta tillgång och vi ska säkra att så få som möjligt blir sjuka! Därför behöver vi också studera och följa hur ev. smitta sprids bland våra medarbetare – kunskap som gör att vi kan förhindra och begränsa smittspridningen.

Detta är också forskningskunskaper som kan användas för att förhindra och begränsa smittspridningen bland invånare.

Var sjunde sjukvårdspersonal uppvisar antikroppar mot covid-19

Var sjunde sjukvårdspersonal vid infektionskliniken i Västerås uppvisar antikroppar mot covid-19. I förra veckan testades 120 sjukvårdspersonal som en del av en pågående forskningsstudie. Av de som hade utvecklat antikroppar hade samtliga haft symtom på covid-19. 

I vårt begränsade material hittar vi inga fall av symtomfri smitta, alltså en person som bär på infektionen utan att uppleva några symtom, vilket var oväntat, säger Anders Krifors, specialistläkare och en av forskarna bakom studien. 

 

Mer än en tredjedel av personalgruppen hade någon gång testats för covid-19 men endast några få individer hade antikroppar mot covid-19 utan att ha haft en tidigare bekräftad infektion, säger Mulki Rashid, ST-läkare som också arbetar med studien.

Studien fortsätter fram till hösten med provtagning var tredje vecka av den personal som ännu inte har påvisade antikroppar.

Framgångsrikt arbete med vårdhygien
I verksamheterna pågår sedan länge ett framgångsrikt arbete med vårdhygien, vilket innebär att det finns goda kunskaper om hur man skyddar sig själv och patienter mot smitta. Oron har under pandemin varit stor bland vårdpersonal avseende den globala bristen på skyddsmaterial vilket är helt förståeligt. Nu har situation kring skyddsmaterial stabiliserats.

Det finns medarbetare som varit eller är smittade av covid-19, säger Cherin Kamil, Verksamhetschef vid Infektionskliniken, Västmanlands sjukhus.

Vårdhygien har genomfört en utredning på Infektionskliniken för att undersöka om det finns brister i utbildning eller rutiner men inte funnit några sådana. Smittan kan ha skett i privatlivet eller på arbetet.

Vi fortsätter att följa de rutiner och rekommendationer som är fastställda och uppmanar alla, både som privatpersoner och som personal att göra detsamma för att förhindra och begränsa smittspridningen, avslutar Cherin Kamil

Kontaktpersoner:

Anders Krifors. Specialistläkare, doktorand. Infektionskliniken, Västmanlands sjukhus
E-post. anders.krifors@regionvastmanland.se
Tel. 070-7705044

Cherin Kamil. Överläkare. Verksamhetschef. Infektionskliniken, Västmanlands sjukhus
E-post. cherin.kamil@regionvastmanland.se
Tel. 021-17 36 78


Om Region Västmanland

Region Västmanlands huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional utveckling samt miljö. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.

Kontaktpersoner

Presskontakt dagtid
Presskontakt dagtid
Vardagar kl 08 - 16:30.