2016-06-22 11:40Pressmeddelande

Välkommen satsning på kvinnors hälsa

null

16 miljoner kronor satsas under 2016 på att förbättra förlossningsvården och insatser för kvinnors hälsa i Västmanland.

Satsningen är resultat av en överenskommelse mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. Totalt rör det sig om 720 miljoner kronor och bygger på satsningar regeringen under 2015 träffat med Vänsterpartiet.

- De statliga pengarna är välkomna. Förlossningsvården är avgörande för många kvinnors hälsa, och det finns tydliga utvecklingsområden inom såväl förlossningsvården och den hälso- och sjukvård som i övrigt har betydelse för kvinnors hälsa, säger landstingsrådet Kenneth Östberg (S).

I överenskommelsen står att ett område som särskilt ska uppmärksammas är att nå ut till patienter i utsatta bostadsområden.

Primärvården i länet får 3,4 miljoner kronor av de statliga bidragen, vilket är pengar som inte funnits med i budgeten för 2016.

- Pengarna ska användas till att förbättra vården av sjukdomar som är vanliga hos kvinnor, och blir ett viktigt bidrag till att ytterligare utveckla vårdcentralerna i länet, säger landstingsrådet Pernilla Rinsell (MP).

Ytterligare insatser för att stärka kvinnors hälsa är att mammografin blir avgiftsfri från 1 juli 2016. Dessutom vill regeringen förstärka ungdomsmottagningarnas ekonomi 2016-2019 samt införa kostnadsfria preventivmedel för unga under 21 år.

- Satsningen är viktig ur ett jämställdhetsperspektiv. Insatserna kan variera och omfatta allt från bemanning och bemötande till att öka kunskapen om kvinnors sjukdomar och metoder för att nå grupper som inte är så benägna att söka vård, säger landstingsrådet Karin Thorborg (V).

För mer information kontakta:

Kenneth Östberg (S), landstingsråd

021-17 65 21

Pernilla Rinsell (MP), landstingsråd

021-17 43 57

Karin Thorborg (V), landstingsråd

021-17 46 84


Om Region Västmanland

Regionens huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional utveckling samt miljö. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.


Presskontakt

Presskontakt vid allvarlig händelse
Kommunikatör i beredskap
Presskontakt vid allvarlig händelse
Vid pågående allvarlig händelse utanför kontorstid. Kommunikatör i beredskap.
Eva Lindahl
Kommunikationsdirektör
Eva Lindahl