2020-12-16 14:33Pressmeddelande

Vaccination mot covid-19 i Västmanland

Covid-19 är en smittsam infektionssjukdom som orsakas av ett virus. Det finns ännu inga godkända vaccin mot covid-19 för användning i Sverige, men granskning av flera vaccin pågår och ett godkännande av vaccin för Sverige väntas inom kort. 

I Region Västmanland har planeringsarbetet inför vaccinering mot covid-19 pågått en tid. Vaccinationsplanen är nu klar och innebär att det är regionen som sköter logistiken och genomförandet av vaccinationen. När de första vaccindoserna kommer till Sverige är det enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer de personer som riskerar bli allvarligt sjuka som kommer att erbjudas vaccin först.

Första fasen

- Personer som bor på särskilda boenden för äldre eller som har hemtjänst, i huvudsak personer som är 70 år och äldre. 

- Personal som möter särskilt sårbara personer inom äldreomsorg, hälso- och sjukvård samt övrig omsorg. 

- Vuxna som bor tillsammans med personer som har hemtjänst. 

I Västmanland handlar det om ca 15 000 personer. Samtliga inom den här gruppen kommer att få information när det är dags. Det preliminära datum som vi har idag för vaccinationsstart är 11 januari 2021 men det kan ändras om våra förutsättningar justeras.

Nästa steg är under utveckling

Läs mer på Folkhälsomyndigheten.

Arbetet med att tydligt precisera de grupper som kommer att erbjudas vaccination i nästa steg pågår. Folkhälsomyndighetens rekommendationen om prioriteringar kan också påverkas av vilka vacciner som blir tillgängliga och hur vaccinerna fungerar.

Fas 2 och 3

- Övriga personer som är 70 år och äldre.

- Övrig personal inom vård och omsorg som arbetar nära patienter och omsorgstagare med ökad risk för att bli allvarligt sjuka i covid-19.

- Övriga personer som är 18–69 år och tillhör en riskgrupp.

Arbetet med att precisera prioriteringar och riskgrupper pågår.

Fas 4

Sista gruppen som erbjuds vaccination är övriga vuxna: 18 år och äldre som inte tillhör någon riskgrupp.

Så många som möjligt, så snabbt som möjligt 

Vaccinationsuppdraget som vi fått innehåller två tydliga målsättningar; vaccinera så många som möjligt så snabbt som möjligt. Det är det som är vår arbetsinriktning när vi nu detaljplanerar alla delar som ingår i uppdraget, säger Jonas Ekström, överläkare och ansvarig för vaccineringen mot covid-19 i Region Västmanland.  

Personer som bor på äldreboenden och de som är för sjuka för att lämna hemmet kommer att vaccineras på plats.

Vi undersöker just nu hur många av dessa som vill vaccinera sig för att kunna vara väl förberedda och börja vaccinera direkt när vaccinet kommer. Jag hoppas förstås att alla som erbjuds vaccin kommer att tacka ja. Det ger att gott skydd mot att insjukna i covid 19 och möjliggör att livet så sakteliga kan återgå till det normala i vårt samhälle, säger Jonas Ekström.

Övriga som tillhör riskgrupperna kommer att vaccineras på de noder som vårdcentralerna i Västmanland ansvarar för att sätta upp. Alla som ska vaccineras kommer att få information om hur det praktiskt går till att boka sig. Man kommer att kunna boka sig via 1177.se och via en särskild telefontjänst. Bokningen öppnar när erbjudande om vaccination finns, dvs när det blivit godkänt och Region Västmanland börjar få leveranser av vaccin. 

Alla invånare som vill kommer att kunna vaccinera sig utifrån prioritetsordning. Ännu är inte alla detaljer klara exakt hur det kommer gå till, men så fort vi är redo återkommer vi med mer information, säger Jonas Ekström.

Vikten av att vaccinera sig 

Målet med vaccinationen är att minska sjuklighet och dödlighet i befolkningen, genom att alla invånare i Sverige får ett skydd av vaccin. Vissa människor får ett så kallat direkt skydd genom att de själva vaccinerar sig, medan andra får ett indirekt skydd genom andras vaccinering. Hur målet kan uppnås avgörs av tillgången till vacciner och hur effektiva dessa är för olika målgrupper samt hur många som väljer att vaccinera sig. 

Att vaccinera sig är att ta ansvar inte bara för sig själv utan också för sina nära och kära och samhället i stort. Tusentals människor har förlorat livet pga. covid-19. Nu har vi äntligen ett redskap som gör att vi kan stoppa den här pandemin, men det hänger på dig och mig om vi lyckas med det, avslutar Jonas Ekström.

Kontaktperson: 

Jonas Ekström.
Överläkare och ansvarig för vaccinering mot covid-19, Region Västmanland. 
E-post: jonas.ekstrom@regionvastmanland.se

Region Västmanlands pressfunktion
press@regionvastmanland.seOm Region Västmanland

Region Västmanlands huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional hållbar utveckling. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.

Presskontakt

Presskontakt dagtid
Presskontakt dagtid
Vardagar kl 08 - 16:30.