2021-11-08 11:52Pressmeddelande

Vaccination mot årets säsongsinfluensa börjar den 9 november

Den 9 november inleder Region Västmanland allmän influensavaccination av riskgrupper. Då erbjuds följande grupper vaccination mot influensa: personer 65 år och äldre, medicinska riskgrupper under 65 år, gravida efter graviditetsvecka 16 samt hushållskontakter till personer med kraftigt nedsatt immunförsvar. Vård- och omsorgspersonal kan vaccinera sig från den 22 november och allmänheten från den 6 december.

Förra vintern uteblev influensasäsongen i Sverige. Råden under pandemin har även bidragit till en låg spridning av andra virusinfektioner och vi har sannolikt en lägre immunitet mot influensa i befolkningen. Därför är det nu extra viktigt att personer i riskgrupper och vård- och omsorgspersonal vaccinerar sig för att skydda dem som riskerar svår sjukdom på grund av influensa, säger smittskyddsläkare Jan Smedjegård.

Vaccinering inför varje säsong

Smittsamheten vid influensa är hög och vissa grupper riskerar att bli svårt sjuka. Bästa sättet att skydda sig mot influensa är genom vaccination.

För att ha ett skydd mot influensa måste man vaccinera sig inför varje säsong. Skyddet räcker ungefär ett halvår. Viruset ändrar också lite på sig mellan varje säsong. Inget vaccin skyddar till 100 procent. Men de som insjuknar trots vaccinering kan få lindrigare symtom och färre komplikationer, fortsätter Jan Smedjegård.

Vaccination mot säsongsinfluensa i samband med vaccination mot covid-19

För personer som fyllt 18 år går det bra att ta covid-19-vaccin samtidigt med standarddos influensavaccin.

Vi rekommenderar att den som kommer för vaccination mot covid-19 frågar på vaccinationsmottagningen om de har möjlighet att även ge vaccin mot influensa. 

Om det inte går att få båda sprutorna vid samma tillfälle är det viktigast att först ta covid-19-vaccinet. Influensasprutan får då komma lite senare. Fortfarande gäller att covid-19 är en allvarligare sjukdom än säsongsinfluensan med större risk att bli svårt sjuk, avslutar Jan Smedjegård.

Personer som fyllt 65 år samt de som ingår i riskgrupperna betalar ingenting för vaccination mot säsongsinfluensa. Vård- och omsorgspersonalens arbetsgivare erbjuder i allmänhet också dem vaccinet gratis. Övriga betalar en patientavgift på 252 kronor.

För mer information:

Jan Smedjegård. Smittskyddsläkare

1177.se/vastmanland/influensavaccination2021Om Region Västmanland

Region Västmanlands huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional hållbar utveckling. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.


Presskontakt

Presskontakt dagtid
Presskontakt dagtid
Vardagar kl 08 - 16:30.