2021-04-20 11:10Pressmeddelande

Uttagning av trasig mjölktand ledde till att även anlaget för den permanenta tanden togs bort

Region Västmanland lex Maria-anmäler en misslyckad behandling av en sönderbiten mjölktand som allvarlig vårdskada. 

Det var i samband med en måltid som barnet råkade bita sönder mjölktanden. Vid ett akut tandläkarbesök skulle tandläkaren ta bort de trasiga mjölktandsbitarna, men då följde även anlaget för den permanenta tanden med.

Bedömningen som gjordes var att anlaget inte gick att sätta tillbaka, vilket innebär att barnet eventuellt kommer att behöva tandställning för att sluta luckan. Det finns dock en viss möjlighet att luckan kan sluta sig av sig själv i framtiden. 

Den berörda verksamheten har granskat sina rutiner och vidtagit åtgärder för att minska risken för liknande händelser i framtiden.

Kontaktperson:

Ann-Mari Fahlgren

Distriktstandläkare, lex Maria - anmälningsansvarig

FTV Västmanland AB

021 - 17 67 80

 

Varje dag görs 4 000 - 5 000 besök inom vården i Västmanland. De allra flesta kontakter fungerar väl, patienterna får god vård och bra bemötande. Men i enstaka fall går något fel. Varje patient som skadas i vården är en för mycket. Därför har Region Västmanland en nollvision i patientsäkerhetsarbetet – ingen patient ska komma till skada i vården. Att offentliggöra lex Maria-anmälningar är ett led i regionens långsiktiga och systematiska arbete för att förbättra patientsäkerheten. Lex Maria innebär att all sjukvårdspersonal har en skyldighet att rapportera allvarliga fel och misstag inom vården eller risk för allvarlig vårdskada. Syftet med en lex Maria-anmälan är att förbättra sjukvården genom den utredning som görs och att Inspektionen för vård och omsorg gör en opartisk bedömning av händelsen. Utredningen gör att vården kan lära av misstag som sker så att de inte upprepas samt att de drabbade patienterna och deras närstående får klarhet i vad som faktiskt har inträffat.

 


Om Region Västmanland

Region Västmanlands huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional hållbar utveckling. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.


Presskontakt

Presskontakt dagtid
Presskontakt dagtid
Vardagar kl 08 - 16:30.