2021-02-05 08:46Pressmeddelande

Utökad smittspårning i skola och arbetsliv på grund av brittisk coronavariant

Ett stickprov har visat på en sexprocentig förekomst i länet av den brittiska och mer smittsamma varianten av coronavirus. Därför utökar Region Västmanland smittspårningen till att även omfatta provtagning av nära kontakter på arbetet, i skolan och i övriga grupper efter fem dagar.

Dessa personer uppmanas nu att testa sig efter fem dagar - även om de är symtomfria - vilket innebär en förändring av den västmanländska smittspårnings- och provtagningsstrategin som hittills sett ut så här:

  • Hushållskontakter till bekräftade fall hemisoleras en vecka
  • De uppmanas testa sig vid symtom
  • Symtomfria hushållskontakter provtas för covid-19 dag fem
  • Andra nära kontakter uppmanas hålla avstånd, får arbeta/gå i skola och uppmanas testa sig vid symtom.

- Det är den sista punkten som ändras. Om till exempel en elev testat positivt för covid -19 så frågar smittspårningsteamet nu även vilka han eller hon umgåtts särskilt nära med i skolan. Den gruppen av elever, alltså inte hela klassen eller skolan, uppmanas testa sig fem dagar efter det att den elev som testat positivt tog provet. Men de får fortsätta att gå i skolan så länge de är symtomfria, förklarar smittskyddsläkare Jan Smedjegård.

Samma förhållningssätt gäller arbetsliv och övriga grupper. Det handlar inte om hela arbetsplatser, utan bara dem som den smittade person jobbat närmast.

- Just nu finns god kapacitet för smittspårning och provtagning i Västmanland, vilket ger utrymme för att utöka smittspårningen med tanke på den brittiska virusvarianten, säger Jan Smedjegård.

Nyligen analyserades 22 000 prover från vecka 4 från Gävleborg, Skåne, Västra Götaland, Västmanland och Örebro vid ett laboratorium i Tyskland.  Cirka 2 220 var positiva för coronavirus varav ungefär 250 av dem uppvisade den brittiska virusvarianten, dvs drygt elva procent.

För Västmanland var 222 prov positiva för coronavirus varav 13 uppvisade den brittiska virusvarianten, dvs knappt sex procent.

- Eftersom den brittiska varianten är cirka 30 procent mer smittsam är det viktigt att vi kan intensifiera våra åtgärder för att motverka att smittspridningen tar förnyad fart i länet, avslutar Jan Smedjegård.

För mer information:

Jan Smedjegård

Smittskyddsläkare

Telefon: 070 - 39 675 75

 


Ämnen: Covid-19

Om Region Västmanland

Region Västmanlands huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional hållbar utveckling. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.

Presskontakt

Presskontakt dagtid
Presskontakt dagtid
Vardagar kl 08 - 16:30.