2020-04-09 11:20Pressmeddelande

Utökad lägesbild om covid-19 från Region Västmanland

Region Västmanland börjar rapportera antal prover, provresultat med påvisad covid-19 och status för sjukvårdsmaterial. Den nya rapporteringen kompletterar de tidigare dagliga uppdateringarna om antal smittade, dödsfall och vårdplatser för patienter med covid-19.

Den uppdaterade lägesbilden presenteras i form av interaktiva diagram på en ny webbsida som ersätter den gamla sidan som samlade dagliga uppdateringar av lägesbilden. De interaktiva diagrammen låter dig välja vilka mätpunkter du vill se. På sidan finns också en överskådlig och lättläst tabell med information.

Lägesbilden uppdateras löpande. Statistik om antal sjukdomsfall, dödsfall och vårdplatser uppdateras dagligen.

Information om provtagning uppdateras på vardagar och för material sker uppdateringarna veckovis. Dessa intervaller kan ändras över tid.

Lägesbeskrivningar för Region Västmanland

Här kan ni kan följa läget för företag och sysselsättning i Västmanland.

Aktuellt läge i Västmanland för företagande och sysselsättning


Ämnen: Covid-19

Om Region Västmanland

Region Västmanlands huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional utveckling samt miljö. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.


Presskontakt

Presskontakt dagtid
Presskontakt dagtid
Vardagar kl 08 - 16:30.