2017-11-23 08:00Pressmeddelande

​Unga i särskolan mår överlag bra

null

Unga som går i särskolan i Västmanland mår i huvudsak bra. Det visar Liv och hälsa ung särskolan – den första undersökningen av hur unga i grundsärskolan och gymnasiesärskolan mår.

Undersökningen Liv och hälsa ung har regelbundet gjorts i länet sedan 1995, men den har inte omfattat särskolan. För att förbättra kunskapen om gruppen bjöds särskolan in att delta i undersökningen våren 2017. 175 elever (81 procent) svarade på enkäten.

– Med den nya undersökningen får vi en mer komplett bild av hur unga i Västmanland mår, vilket är värdefullt, säger regionrådet Pernilla Rinsell (MP).

Undersökningen visar att eleverna i särskolan överlag mår bra, men också att det finns skillnader mellan killar och tjejer, vilket går i linje med tidigare Liv och hälsa ung-undersökningar. 79 procent av tjejerna respektive 93 procent av killarna svarar att de mår ganska eller mycket bra.

Undersökningen visar även på andra skillnader mellan könen:

  • 66 procent av tjejerna svarar att de ofta eller ibland känner sig ledsna. För killarna är andelen 35 procent.
  • 68 procent av tjejerna har ofta eller ibland huvudvärk. 49 procent för killarna.
  • 68 procent av tjejerna har ofta eller ibland har ont i magen. 39 procent för killarna.

Andra resultat från undersökningen:

  • En stor andel av eleverna i särskolan varken röker, snusar eller dricker alkohol.
  • Intaget av frukt och grönt är i stort sett lågt för både tjejer och killar.
  • En stor majoritet tror eller vet att framtiden kommer att bli bra.

­– Undersökningen ger en ögonblicksbild av hur särskoleeleverna i länet mår. Det blir intressant att se utvecklingen vid nästa undersökning. Vår förhoppning är också att undersökningen ska sprida sig till fler län, säger folkhälsoplanerare Irma Nordin.

Se mer i bifogad rapport.


För mer information kontakta:

Pernilla Rinsell (MP), regionråd
021-17 43 57

Irma Nordin, folkhälsoplanerare
021- 17 45 62

Bo Simonsson, utredare
021-17 45 38

Regionens huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional utveckling samt miljö. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.


Om Region Västmanland

Regionens huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional utveckling samt miljö. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.


Presskontakt

Presskontakt vid allvarlig händelse
Kommunikatör i beredskap
Presskontakt vid allvarlig händelse
Vid pågående allvarlig händelse utanför kontorstid. Kommunikatör i beredskap.
Eva Lindahl
Kommunikationsdirektör
Eva Lindahl