2018-03-09 14:00Pressmeddelande

​Ung flicka skickades mellan enheter

Region Västmanland har Lex Maria-anmält en händelse där en ung flicka skickades mellan olika enheter utan fungerande samordning och ansvarsfördelning.

Flickan var självmordsbenägen sedan hon fått avslag på asylansökan. Under åtta månader skickades hon mellan Asyl- och integrationshälsan, BUP-akuten, socialtjänsten och Barn- och ungdomshälsan. Flickan blev allt sämre och var till slut helt apatisk och fick sondmatas.

Den utredning som gjorts konstaterar att den bristande samordningen och ansvarsfördelningen medförde flera brister. Inledningsvis fick inte flickan vård på rätt vårdnivå, läkemedelsbehandlingen följdes inte upp samt fördröjning av förskrivning av näringsdryck, sondmatning och viktkontroll.

Berörda enheter har vidtagit flera åtgärder för att förbättra samverkan med anledningen av händelsen. Det handlar bland annat om förbättrade instruktioner och rutiner, samverkansdokument mellan primärvård och BUP samt att ett behandlingsprogram för uppgivenhetssyndrom skall utarbetas för regionen.

Flickan mår idag bättre efter insatser såsom musikterapi och kontinuerlig uppföljning.

Händelsen har anmälts till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, av chefläkare Margareta Ehnebom.

För mer information kontakta:

Margareta Ehnebom, chefläkare
021-17 50 44

Regionens huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional utveckling samt miljö. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.


Om Region Västmanland

Regionens huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional utveckling samt miljö. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.


Presskontakt

Presskontakt vid allvarlig händelse
Kommunikatör i beredskap
Presskontakt vid allvarlig händelse
Vid pågående allvarlig händelse utanför kontorstid. Kommunikatör i beredskap.
Eva Lindahl
Kommunikationsdirektör
Eva Lindahl