2023-05-09 06:02Pressmeddelande

Toppbetyg för samlad väg in i barn- och ungdomspsykiatrin

Barn och unga samt deras föräldrar ger toppbetyg till BUP Start, den länsövergripande mottagning för nybesök som barn-och ungdomspsykiatrin i Västmanland startade 2020. Det visar en enkät som gjorts med cirka 500 familjer som varit i kontakt med BUP Start. Allra mest nöjd är familjerna med personalens lyhördhet i vårdmötet.

Det är ett kvitto på att BUP Start lyckas leverera enligt planen. Verksamheten ger barn och unga en kvalitetssäkrad och trygg första bedömning, säger Tove Marthin, verksamhetschef för BUP i Region Västmanland.

Tidigare hade barn- och ungdomspsykiatrin nybesöken spridda på de olika mottagningarna i länet, vilket ledde till olika lång väntetid beroende på vilken mottagning patienten hörde, dels till olika bedömningar beroende på var patienten togs emot.  I och med att BUP Start infördes samlades nybesöken till en gemensam enhet  i Västerås där barn och unga från hela länet tas emot enligt en standardiserad arbetsmodell som ger snabbare och säkrare bedömningar.

Högst betyg för personalens lyhördhet

Personalen på BUP Start bedömer om den unga patienten behöver specialistvård inom barn- och ungdomspsykiatrin, eller om insats hos annan instans är tillräcklig. Vid samma besök undersöker man brett vilka andra psykiatriska tillstånd som patienten eventuellt lider av. Den allra första kontakten med BUP Start sker via en internetenkät som familjen och den unge själv fyller i, digitalt hemifrån, innan nybesöket.

Allra högst betyg fick frågan om personalens lyhördhet: preliminära data visar att 96 procent av barnen och de unga svarade jakande och 99,7 procent av föräldrarna. Inte en enda av de svarande anser att personalen brister i lyhördhet.

Fler svarade än vad man räknat med

På frågan om det fanns tillräckligt med tid för att få berätta om sina problem svarade 88 procent av ungdomarna samt 98,5 procent av föräldrarna ja.

Svarsfrekvensen var cirka 60 procent, vilket är fler än vi hade räknat med. Vår upplevelse är att patienter och vårdnadshavare trots ett krävande besök tagit sig tid att svara på denna utvärdering av nybesöket och ansett det viktigt. Det är vi mycket glada för, säger Tove Marthin.

För mer information: 

Tove Marthin. Verksamhetschef, BUP

Telefon: 021- 481 85 77Om Region Västmanland

Region Västmanlands huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional hållbar utveckling. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.


Presskontakt

Presskontakt dagtid
Presskontakt dagtid
Vardagar kl 08 - 16:30.